Zadanie #13

Zadanie z: 2009

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 5

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2009 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 5 punktów. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: rysowanie wykresu funkcji, obliczanie wartości funkcji, rozwiązywanie równań, rozwiązywanie nierówności.

Treść zadania

Funkcja \( f \) określona jest wzorem:

\[ f\left(x \right)=\begin{cases} & 2x-3\; \; \; \text{ dla } x<2 \\ & 1 \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \text{ dla } 2\leq x\leq 4 \end{cases} \]

a) Uzupełnij tabelkę

x -3 3
\( f\left(x \right) \) \( 0 \)

 
b) Narysuj wykres funkcji \( f\left(x \right) \)

c) Podaj liczby całkowite \( x \), spełniające nierówność \( f\left(x \right)\geq -6 \)

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

W punkcie pierwszym wystarczy wyliczyć wartość korzystajac z odpowiednich wzorów, wykres naszej funkcji składa się z prostej i odcinka, wartość x spełniającą podany warunek możemy odczytać z wykresu lub wyliczyć tworząc nierówność.

Zobacz więcej tutaj: tablice matematyczne

Rozwiązanie zadania

A

Obliczamy wartość na podstawie wzoru:

\[ f\left(-3 \right)=-3\cdot 2-3=-9 \]

\[ f\left(3 \right)=1 \]

Wartość zerową może przyjąć tylko pierwszy wzór zatem:

\[ 2x-3=0 \]\[ 2x=3\; \; /:2 \]\[ x=\frac{3}{2}=1,5 \]

Teraz wystarczy wypełnić tabelkę:

x -3 3 1,5
f(x) -9 1 0

 

B

Nasz wykres składać się będzie z odcinka i prostej
Wykres funkcji

C

Sprawdzamy dla jakiej wartości argumentu \( x \) nasza funkcja wyniesie \(-6 \)

\[ 2x-3\geq -6 \]\[ 2x\geq -6 +3 \]\[ 2x\geq -3\; \; /:2 \]\[ x\geq -\frac{3}{2}= -1,5 \]

Szukamy liczb całkowitych większych od \( -1,5 \) i jednocześnie nie większych niż \( 4 \)