Ciągi arytmetyczne

Wzór na \( n-ty \) wyraz ciągu arytmetycznego \( \left(a_{n} \right) \) o pierwszym wyrazie \( a_{1} \) i różnicy \( r \):

Wzór na sumę \( S_{n}=a_{1}+a_{2}+…+a_{n} \) początkowych \( n \) wyrazów ciągu arytmetycznego:

Między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego zachodzi związek (dla \( n\geq 2 \)):