Egzamin Maturalny – Maj 2013

Rok: 2013

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Pobierz PDF

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x + 4| < 5.


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe:

A) 103% liczby b
B) 125% liczby b
C) 150% liczby b
D) 153% liczby b

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

Liczba log 100 – log28 jest równa:

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Rozwiązaniem poniższego układu równań jest para liczb:
Równiania - zadania maturalne

A) x = -3 i y = 4
B) x = -3 i y = 6
C) x = 3 i y = -4
D) x = 9 i y = 4

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 5

zadanie zamknięte

Punkt A = (0, 1) leży na wykresie funkcji liniowej f (x) = (m – 2)x + m – 3. Stąd wynika, że:

A) m = 1
B) m = 2
C) m = 3
D) m = 4

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie zamknięte

Wierzchołkiem paraboli o równaniu y = -3(x – 2)2 + 4 jest punkt o współrzędnych:

A) (-2, -4)
B) (-2, 4)
C) (2, -4)
D) (2, 4)