Logarytmy

Logarytmem \( log_{a}c=b \) dodatniej liczby \( c \) przy \( a\neq 1 \) oraz \( a> 0 \) nazywamy wykładnik \( b \) potęgi do której należny podnieść \( a\), aby otrzymać \( c \).

Dla dowolnych liczb \( x>0 \), \( y>0 \) zachodzą wzory:

Wzór na zmianę podstawy logarytmu:

Logarytm \( log_{10}x \) można też zapisać jako \( logx \).