Zadania zamknięte

Zadania maturalne zamknięte

Witaj w sekcji poświęconej zadaniom maturalnym zamkniętym. Znajdziesz tutaj kompleksową bazę zadań, które pojawiały się na maturze w poprzednich latach, wraz z dokładnymi rozwiazaniami. Dzięki temu możesz nie tylko sprawdzić swoje odpowiedzi, ale także zrozumieć mechanikę każdego zadania i nauczyć się efektywnych metod rozwiązywania. To doskonałe źródło wiedzy dla każdego maturzysty, niezależnie od poziomu zaawansowania. Jeśli chcesz zgłębić tematykę konkretnych zagadnień matematycznych, odwiedź naszą sekcję z wzorami maturalnymi, gdzie zebraliśmy najważniejsze informacje w jednym miejscu. Korzystaj z naszych zasobów i przygotuj się do matury z pewnością siebie!


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1557

zamknięte

W pewnym ostrosłupie prawidłowym stosunek liczby \( W \) wszystkich wierzchołków do liczby \( K \) wszystkich krawędzi jest równy \(\frac{W}{K}=\frac{3}{5} \). Podstawa tego ostrosłupa to:

A)
kwadrat.
B)
pięciokąt foremny.
C)
sześciokąt foremny.
D)
siedmiokąt foremny.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1556

zamknięte

Wszystkich liczb naturalnych pięciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry \( 0 \), \( 5 \), \( 7 \), jest:

A)
\( 5^{3} \)
B)
\( 2 \cdot 4^{3} \)
C)
\( 2 \cdot 3^{4} \)
D)
\( 3^{5} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1555

zamknięte

Średnia arytmetyczna liczb \( x \), \( y \), \( z \) jest równa \( 4 \). Średnia arytmetyczna czterech liczb \(1+x, 2+y, 3+z, 14 \) jest równa:

A)
\( 6 \)
B)
\( 9 \)
C)
\( 8 \)
D)
\( 13 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1554

zamknięte

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość \(15 \). Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \( \alpha \) takim, że \( \cos \alpha=\frac{\sqrt{2}}{3} \). Długość przekątnej tego graniastosłupa jest równa:

A)
\( 15 \sqrt{2} \)
B)
\( 45 \)
C)
\( 5 \sqrt{2} \)
D)
\( 10 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1553

zamknięte

Dana jest prosta o równaniu \( y=2 x-3 \). Obrazem tej prostej w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych jest prosta o równaniu:

A)
\( y=2 x+3 \)
B)
\( y=-2 x-3 \)
C)
\( y=-2 x+3 \)
D)
\( y=2 x-3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1552

zamknięte

Dane są punkty \( K=(-3,-7) \) oraz \( S=(5,3) \). Punkt \( S \) jest środkiem odcinka \( KL \). Wtedy punkt \( L \) ma współrzędne:

A)
\( (13,10) \)
B)
\( (13,13) \)
C)
\( (1,-2) \)
D)
\( (7,-1) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1551

zamknięte

W kartezjańskim układzie współrzędnych \( (x, y) \) dana jest prosta \(k\) o równaniu \(y=-\frac{1}{3} x+2 \). Prosta o równaniu \(y=ax+b\) jest równoległa do prostej \( k \) i przechodzi przez punkt \( P = (3,5) \), gdy:

A)
\( a=3 \) i \( b=4 \)
B)
\( a=-\frac{1}{3} \) i \( b=4 \)
C)
\( a=3 \) i \( b=-4 \)
D)
\( a=-\frac{1}{3} \) i \( b=6 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1550

zamknięte

Dany jest trójkąt \( ABC \), w którym \( |BC|=6 \). Miara kąta \( ACB \) jest równa \(150^{\circ} \) (zobacz rysunek). Wysokość trójkąta \( A B C \) opuszczona z wierzchołka \( B \) jest równa:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( 3 \)
B)
\( 4 \)
C)
\( 3 \sqrt{3} \)
D)
\( 4 \sqrt{3} \)