Egzamin Maturalny – Maj 2015

Rok: 2015

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Pobierz PDF

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności -4 ≤ x -1 ≤ 4.
 
Nierówności - zadania maturalne


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Dane są liczby: Logarytmy - zadania maturalneLogarytmy - zadania maturalneLogarytmy - zadania maturalneIloczyn abc jest równy

A) Logarytmy - zadania maturalne
B) Logarytmy - zadania maturalne
C) Logarytmy - zadania maturalne
D) Logarytmy - zadania maturalne

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

Kwotę 1000zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A) Procenty - zadania maturalne
B) Procenty - zadania maturalne
C) Procenty - zadania maturalne
D) Procenty - zadania maturalne

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Równość Równości - zadania maturalne zachodzi dla:

A) m = 5
B) m = 4
C) m = 1
D) m = -5