Egzamin Maturalny – Maj 2018

Rok: 2018

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Pobierz PDF

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Liczba \( 2 \log _{3}6 – \log _{3}4 \) jest równa

A) \( 4 \)
B) \( 2 \)
C) \( 2 \log _{3}2 \)
D) \( \log _{3}8 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Liczba \( \sqrt[3]{\frac{7}{3}} \cdot \sqrt[3]{\frac{81}{56}} \) równa

A) \( \frac{\sqrt{3}}{2} \)
B) \( \frac{2}{2\sqrt[3]{21}} \)
C) \( \frac{3}{2} \)
D) \( \frac{9}{4} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

Dane są liczby \( a=3,6\cdot 10^{-12} \) oraz \( b=2,4\cdot 10^{-20} \) Wtedy iloraz \( \frac{a}{b} \) jest równy

A) \( 8,64\cdot 10^{-32} \)
B) \( 1,5\cdot 10^{-8} \)
C) \( 1,5\cdot 10^{8} \)
D) \( 8,64\cdot 10^{32} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Cena roweru po obniżce o \( 15 \% \) była równa \( 850 \) zł. Przed obniżką ten rower kosztował

A) \( 865,00 \) zł
B) \( 850,15 \) zł
C) \( 1000,00 \) zł
D) \( 977,50 \) zł

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 5

zadanie zamknięte

Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \( \frac{1-2x}{2}>\frac{1}{3} \) jest przedział
 

A) \( \left(- \infty, \; \frac{1}{6} \right) \)
B) \( \left(- \infty, \; \frac{2}{3} \right) \)
C) \( \left( \frac{1}{6}, \; + \infty \right) \)
D) \( \left( \frac{2}{3}, \; + \infty \right) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie zamknięte

Funkcja kwadratowa jest określona wzorem \( f\left(x \right)=-2\left(x+3 \right)\left(x-5 \right) \). Liczby \( x_{1}, \; x_{2} \) są różnymi miejscami zerowymi funkcji \( f \). Zatem

A) \( x_{1} + x_{2} =-8 \)
B) \( x_{1} + x_{2} =-2 \)
C) \( x_{1} + x_{2} =2 \)
D) \( x_{1} + x_{2} =8 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 7

zadanie zamknięte

Równanie \( \frac{x^{2}+2x}{x^{2}-4}=0 \)
A) ma trzy rozwiązania: \( x=-2 \), \( x=0 \), \( x=2 \)
B) ma dwa rozwiązania: \( x=0 \), \( x=-2 \)
C) ma dwa rozwiązania: \( x=-2 \), \( x=2 \)
D) ma jedno rozwiązanie: \( x=0 \)


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 8

zadanie zamknięte

Funkcja liniowa \( f \) określona jest wzorem \( f\left(x \right)=\frac{1}{3}x-1 \) dla wszystkich liczb rzeczywistych \( x \). Wskaż zdanie prawdziwe.
A) Funkcja \( f \) jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie \( \left(0,\; \frac{1}{3} \right) \)
B) Funkcja \( f \) jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie \( \left(0,\; -1 \right) \)
C) Funkcja \( f \) jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie \( \left(0,\; \frac{1}{3} \right) \)
D) Funkcja \( f \) jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie \( \left(0,\; -1 \right) \)


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 9

zadanie zamknięte

Wykresem funkcji kwadratowej \( f\left(x \right)=x^{2}-6x-3 \) jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A) \( \left(-6,\; -3 \right) \)
B) \( \left(-6,\; 69 \right) \)
C) \( \left(3,\; -12 \right) \)
D) \( \left(6,\; -3 \right) \)