Pierwiastki i potęgi

Niech \( m, n \) będą liczbami całkowitymi dodatnimi. Definiujemy:
dla \( a\neq 0 \):

dla \( a\geq 0 \):

dla \( a > 0 \):

Działania na potęgach:

Pamiętajmy, że w ostatnim z wymienionych wzorów, że \( b\neq 0 \) .