Funkcja kwadratowa

Postać ogólna funkcji kwadratowej:

\[ f\left(x \right)=ax^{2}+bx+c \]

Przy założeniu, że \( a \) nie jest zerem i \( x \) należy do zbioru liczb rzeczywistych!

Każdą funkcję kwadratową możemy przedstawić w postaci kanonicznej:

\[ f\left(x \right)=a\left( x-p\right)^{2}+q \]

gdzie: \( p=-\frac{b}{2a} \), \( q=-\frac{\Delta}{4a} \), \( \Delta =b^{2}-4ac \)

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie o współrzędnych \( p \) i \( q \). Ramiona paraboli skierowane są do góry, gdy \( a<0 \), do dołu, gdy \( a>0\). Liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej \( f\left(x \right)=ax^{2}+bx+c \) liczba pierwiastków trójmianu kwadratowego, liczba rzeczywistych rozwiązań równania \( ax^{2}+bx+c=0 \) zależy od wyróżnika: \( \Delta =b^{2}-4ac \):

  • jeżeli \( \Delta < 0 \), to funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych (trójmian kwadratowy nie ma pierwiastków rzeczywistych, równanie kwadratowe nie ma rozwiązań rzeczywistych),
  • jeżeli \( \Delta =0 \), to funkcja kwadratowa ma dokładnie jedno miejsce zerowe (trójmian kwadratowy ma jeden pierwiastek podwójny, równanie kwadratowe ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste):\[ x_{1}=x_{2}=-\frac{b}{2a} \]
  • jeżeli \( \Delta > 0 \), to funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe (trójmian kwadratowy ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste, równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania rzeczywiste):\[ x_{1}=\frac{-b-\sqrt{\Delta }}{2a} \]

    \[ x_{2}=\frac{-b+\sqrt{\Delta }}{2a} \]

Jeżeli \( \Delta \geq 0 \), to wzór funkcji kwadratowej można doprowadzić do postaci iloczynowej:

\[ f\left(x \right)=a\left(x-x_{1} \right)\left(x+x_{2} \right) \]

Wzory Viéte’a

Jeżeli \( \Delta \geq 0 \), to:

\[ x_{1}+x_{2}=-\frac{b}{a} \]\[ x_{1}*x_{2}=\frac{c}{a} \]