Wzory skróconego mnożenia

Dla dowolnych liczb \( a, b \) zachodzą następujące zależności:

Kwadrat sumy dwóch wyrażeń

Kwadrat różnicy dwóch wyrażeń

Różnica kwadratów dwóch wyrażeń

Sześcian sumy dwóch wyrażeń

Sześcian różnicy dwóch wyrażeń

Suma sześcianów dwóch wyrażeń

Różnica sześcianów dwóch wyrażeń