Zadanie #131

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Otwarte

Punkty: 2

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 2 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: prawdopodobieństwo, losowanie ze zwracaniem, podzielność liczb.

Treść zadania

Ze zbioru liczb \( \left \{ 1, \; 2, \; 3, … ,7 \right \} \) losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez \( 3 \).

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Parę liczb ze zwracaniem można wylosować na \( 49 \) sposobów, wypisujemy wszystkie zdarzenia sprzyjające i obliczamy.


Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Rachunek prawdopodobieństwa

Rozwiązanie zadania

Zdarzenie elementarne to wylosowanie dwóch licz z \( 7 \), obliczamy ile jest wszystkich możliwości:

\[ \left | \Omega \right |= 7 \cdot 7=49 \]

Teraz wypisujemy wszystkie zdarzenia sprzyjające, czyli suma wylosowanych oczek musi być podzielna przez \( 3 \). Pod uwagę bierzemy tylko te pary, których suma oczek wynosi: \( 3 \), \( 6 \), \( 9 \) lub \( 12 \).

\[ (1, \;2), \;(2,\; 1), \; (1, \; 5), \]
\[ (2, \; 4), \; (3, \; 3), \; (4, \; 2), \]
\[ (5, \; 1), \; (2, \; 7), \; (3, \; 6), \]
\[ (4, \; 5), \; (5, \; 4), \; (6, \; 3), \]
\[ (7, \; 2), \; (5, \; 7), \; (6, \; 6), \]
\[ (7, \; 5). \]

Prawdopodobieństwo jest więc równe:

\[ P=\frac{16}{49} \]