Zadanie #129

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Otwarte

Punkty: 2

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne otwarte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 2 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: sprowadzanie do wspólnego mianownika, równania trygonometryczne oraz funkcja sinus i funkcja cosinus.

Treść zadania

Kąt \( \alpha \) jest ostry i \( \frac{sin\alpha}{cos \alpha} + \frac{cos \alpha}{sin \alpha}=2 \). Oblicz wartość wyrażenia \( sin \alpha cos\alpha \).

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Przekształcamy równanie do postaci \( sin \alpha cos\alpha \) sprowadzając do wspólnego mianownika i dodając.


Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Trygonometria

Rozwiązanie zadania

Przekształcamy równanie do postaci \( sin \alpha cos\alpha \).

\[ \frac{sin\alpha}{cos \alpha} + \frac{cos \alpha}{sin \alpha}=2 \]

Sprowadzamy do wspólnego mianownika i dodajemy:

\[ \frac{sin\alpha}{cos \alpha} \cdot \frac{sin \alpha}{sin \alpha}+ \frac{cos \alpha}{sin \alpha} \cdot \frac{cos \alpha}{cos \alpha}=2 \]
\[ \frac{sin\alpha^{2}}{cos \alpha sin \alpha} + \frac{cos \alpha^{2}}{sin \alpha cos \alpha}=2 \]

Zapisujemy pod jedną kreską ułamkową:

\[ \frac{sin \alpha^{2}+cos \alpha^{2}}{sin \alpha cos \alpha}=2 \]

Zamieniamy licznik zgodnie z wzorem na jedynkę trygonometryczną:

\[ \frac{1}{sin \alpha cos \alpha}=2 \]

Odwracamy równanie (do góry nogami) lub inaczej potęgujemy obustronnie przez \( -1 \)

\[ \frac{1}{sin \alpha cos \alpha}=\frac{2}{1} \; /{\left ( \right )^{-1}} \]
\[ sin \alpha cos \alpha=\frac{1}{2} \]