Zadanie #65

Zadanie z: 2008

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 4

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2008 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: rachunek prawdopodobieństwa, definicja prawdopodobieństwa.

Treść zadania

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo każdego z następujących zdarzeń:
a) A – w każdym rzucie wypadnie nieparzysta liczba oczek.
b) B – suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest liczbą większą od \( 9 \).
c) C – suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest liczbą nieparzystą i większą od \(9 \).

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Rzucamy dwa razy kostką, korzystając z podstawowej definicji prawdopodobieństwa obliczamy ilość zdarzeńs przyjających i dzielimy przez ilość wszystkich zdarzeń.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Rachunek prawdopodobieństwa

Rozwiązanie zadania

A

Nasz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych \( \left|\Omega \right| \) to para wyrzuconych oczek i wynosi \( 36 \).

a) Rzucając za pierwszym i za drugim razem mamy \( 3 \) możliwości, zatem zdarzeń sprzyjających jest  \( 3\cdot 3=9 \)
\[ P\left(A \right)=\frac{9}{36}=\frac{1}{4} \]

Odpowiedź:

B

Zdarzenia sprzyjające to:

\[ \left(4,\; 6 \right), \left(5,\; 6 \right), \left(6,\; 6 \right) \]\[ \left(6,\; 5 \right), \left(6,\; 4 \right), \left(5,\; 5 \right) \]

\[ P\left(B \right)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6} \]

C

Spośród wszystkich zdarzeń w poprzednim punkcie (liczba oczek większa niż 9) jedynie dwa są nieparzyste \( \left(5,\; 6 \right) \) i \( \left(6,\; 5 \right) \) zatem:

\[ P\left(C \right)=\frac{2}{36}=\frac{1}{18} \]