Zadanie #3

Zadanie z: 2007

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 4

Opis zadania

Zadanie pochodzi z egzaminu maturalnego z 2007 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: Twierdzenie Pitagorasa, wyznaczanie funkcj trygonometrycznych tj.: sinus, cosinus, tangens, cotangens, jak również podstawowe działania na ułamkach zwykłych: dodawanie i odejmowanie, sprowadzanie do wspólnego mianownika oraz działania na: potęgach i pierwiastkach.

Treść zadania

Korzystając z danych przedstawionych na rysunku, oblicz wartość wyrażenia: \( tg ^{2} \beta – 5sin \beta \, ctg \alpha + \sqrt{1-cos^{2} \alpha} \)

Zadania maturalne Funkcje trygonometryczne

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Korzystając z Twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość przeciwprostokątnej: \[ a^{2}+b^{2}=c^{2} \] Następnie mając długości wszystkich boków wyznaczamy wartość poszczególnych funkcji trygonometrycznych i podstawiamy do równania.

Zobacz więcej tutaj: Tablice matematyczne – Trygonometria, Tablice matematyczne – Planimetria

Rozwiązanie zadania

Korzystając z Twierdzenia Pitagorasa obliczamy długość przeciwprostokątnej:

\[ AB=\sqrt{8^{2}+6^{2}}=\sqrt{100}=10 \]

Następnie mając długości wszystkich boków wyznaczamy wartość poszczególnych funkcji trygonometrycznych:
Zadania maturalne Funkcje trygonometryczne
\[ tg \beta =\frac{AC}{BC}=\frac{8}{6}=\frac{4}{3} \]\[ sin \beta =\frac{AC}{AB}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5} \]\[ ctg \alpha =\frac{AC}{BC}=\frac{8}{6}=\frac{4}{3} \]\[ cos \alpha =\frac{AC}{AB}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5} \]

Mając już wszystkie dane podstawiamy do naszego równania:

\[ \left(\frac{4}{3} \right)^{2}-5\cdot \frac{4}{5} \cdot\frac{4}{3}+\sqrt{1-\left(\frac{4}{5} \right)^{2}}= \]\[ =\frac{16}{9} - \frac{16}{3}+\sqrt{1-\frac{16}{25}}= \]\[ =\frac{16}{9} - \frac{16}{3}+\frac{3}{5}=\frac{80-240+27}{45}= \]\[ =\frac{-133}{45} \]