Funkcje i wykresy

Zadania – Wykresy i funkcje

Przygotowanie do matury – Wykresy i funkcje – jest to dział zajmujący się głównie rysowaniem wykresów różnych funkcji oraz odczytywaniu własności funkcji właśnie na podstawie wykresu. Jeden z prostszych działów, jeśli chodzi o zadania maturalne, o ile mamy opanowane pojęcie i własności funkcji.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1541

zamknięte

W kartezjańskim układzie współrzędnych \( (x, y) \) narysowano wykres funkcji \( y=f(x) \)(zobacz rysunek). Największa wartość funkcji \(f \) w przedziale \( [-4,1] \) jest równa:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( 0 \)
B)
\( 1 \)
C)
\( 2 \)
D)
\( 5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1540

zamknięte

W kartezjańskim układzie współrzędnych \( (x, y) \) narysowano wykres funkcji \( y=f(x) \)(zobacz rysunek). Funkcja \( f \) jest malejąca w zbiorze:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( [-6,-3) \)
B)
\( [-3,1] \)
C)
\( (1,2] \)
D)
\( [2,5] \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1539

zamknięte

W kartezjańskim układzie współrzędnych \( (x, y) \) narysowano wykres funkcji \( y=f(x) \)(zobacz rysunek). Dziedziną funkcji \(f \) jest zbiór:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( [-6,5] \)
B)
\( (-6,5) \)
C)
\( (-3,5] \)
D)
\( [-3,5]\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 418

zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Rysunek przedstawia wykres funkcji \( f \) zbudowany z \( 6 \) odcinków, przy czym punkty \( B=(2,-1) \) i \( C=(4,-1) \) należą do wykresu funkcji. Równanie \( f(x)=-1 \) ma:

A)
dokładnie jedno rozwiązanie
B)
dokładnie dwa rozwiązania
C)
dokładnie trzy rozwiązania
D)
nieskończenie wiele rozwiązań

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 323

zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f(x) \). Zbiorem wartości tej funkcji jest:

A)
\( \left \langle -4,3 \right \rangle\)
B)
\( \left \langle -4,-1 \right \rangle\cup \left \langle 1,3 \right \rangle\)
C)
\( \left \langle -4,-1 \right \rangle\cup \left ( 1,3 \right \rangle\)
D)
\( \left \langle -5,6 \right \rangle\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 244

zamknięte

Rysunek przedstawia wykres funkcji \( y=f(x)\). Wskaż wykres funkcji \( g(x) = f(x)+2\).

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
Zadania maturalne wykresy i funkcje
B)
Zadania maturalne wykresy i funkcje
C)
Zadania maturalne wykresy i funkcje
D)
Zadania maturalne wykresy i funkcje

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 243

zamknięte

Korzystając z danego wykresu funkcji \( f\), wskaż nierówność prawdziwą:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( f(-1)< f(1)\)
B)
\( f(1)< f(3)\)
C)
\( f(-1)< f(3)\)
D)
\( f(3)< f(0)\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 242

zamknięte

Zbiorem wartości funkcji \( f \), której wykres przedstawiono poniżej jest:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( \left \langle -2,5 \right \rangle \)
B)
\( \left \langle -4,8 \right \rangle \)
C)
\( \left \langle -1,4 \right \rangle \)
D)
\( \left \langle 5,8 \right \rangle \)