Funkcje i wykresy

Zadania – Wykresy i funkcje

Przygotowanie do matury – Wykresy i funkcje – jest to dział zajmujący się głównie rysowaniem wykresów różnych funkcji oraz odczytywaniu własności funkcji właśnie na podstawie wykresu. Jeden z prostszych działów, jeśli chodzi o zadania maturalne, o ile mamy opanowane pojęcie i własności funkcji.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 474

zamknięte

Na rysunku \( 1 \) (lewy) przedstawiony jest wykres funkcji \( y=f(x) \) określonej dla \( x\in \left \langle -7,4 \right \rangle \). Rysunek \( 2 \) (prawy) przedstawia wykres funkcji:

Stereometria

A)
\( y=f(x+2) \)
B)
\( y=f(x)-2 \)
C)
\( y=f(x-2) \)
D)
\( y=f(x)+2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 296

zamknięte

Wskaż wykres funkcji, która w przedziale \( \left \langle -4,4 \right \rangle \) ma dokładnie jedno miejsce zerowe:

A)
Arkusze maturalne poziom podstawowy
B)
Arkusze maturalne poziom podstawowy
C)
Arkusze maturalne poziom podstawowy
D)
Arkusze maturalne poziom podstawowy

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1486

otwarte

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \( f\).

Zadania maturalne zbiór wartości funkcji

Odczytaj z wykresu i zapisz:
a) zbiór wartości funkcji \( f\),
b) przedział maksymalnej długości, w którym funkcja \( f\) jest malejąca.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1463

otwarte

Funkcja \( f \) określona jest wzorem:

\[ f\left(x \right)=\begin{cases} & 2x-3\; \; \; \text{ dla } x<2 \\ & 1 \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \text{ dla } 2\leq x\leq 4 \end{cases} \]

a) Uzupełnij tabelkę:

x -3 3
\( f\left(x \right) \) \( 0 \)

b) Narysuj wykres funkcji \( f\left(x \right) \).

c) Podaj liczby całkowite \( x \), spełniające nierówność \( f\left(x \right)\geq -6 \).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 124

zamknięte

Na rysunku 1 przedstawiono wykres funkcji \( f \) określonej na zbiorze \( \left \langle -4,5 \right \rangle. \)Funkcję \( g \) określono za pomocą funkcji \( f \). Wykres funkcji \( g \) przedstawiono na rysunku 2. Wynika stąd, że:

Funkcje i wykresy zadanie maturalne
A)
\( g(x)=f(x)-2 \)
B)
\( g(x)=f(x-2) \)
C)
\( g(x)=f(x)+2 \)
D)
\( g(x)=f(x+2) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 125

zamknięte

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \( f \). Iloczyn \( f(-3)\cdot f(0)\cdot f(4) \) jest równy:

Funkcje i wykresy zadanie maturalne
A)
\( (-12) \)
B)
\( (-8) \)
C)
\( 0 \)
D)
\( 16 \)