Zadanie #84

Zadanie z: 2018

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2018 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcja kwadratowa, parabola, współrzędne wierzchołka paraboli.

Treść zadania

Wykresem funkcji kwadratowej \( f\left(x \right)=x^{2}-6x-3 \) jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych

A) \( \left(-6,\; -3 \right) \)
B) \( \left(-6,\; 69 \right) \)
C) \( \left(3,\; -12 \right) \)
D) \( \left(6,\; -3 \right) \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Mamy do czynienia z funkcją kwadratową, której wykresem jest parabola, współrzędne wierzchołka paraboli to ( \( p=\frac{-b}{2a} \), \( q=\frac{-\Delta }{4a} \)). Wystarczy podstawić i wyliczyć.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcja kwadratowa

Rozwiązanie zadania

Liczymy współrzędne paraboli

\[ p=\frac{-b}{2a}=\frac{6}{2}=3 \]\[ q=\frac{-\Delta }{4a}=\frac{-48}{4}=-12 \]