Zadanie #292

Rok: 2012

Matura: Egzamin główny

Poziom matury: Podstawowy

Numer w arkuszu: 5

Punkty: 1

Arkusz maturalny online Quiz ABCD

Arkusz maturalny matematyka Cały arkusz

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2012 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: wartość bezwzględna, równania.

Treść zadania

Wskaż liczbę, która spełnia równanie \( |3x+1|=4x \):

A)
\( x=-1 \)
B)
\( x=1 \)
C)
\( x=2 \)
D)
\( x=-2 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Jeżeli x < 0 to równanie jest sprzeczne. Lewa strona zawsze będzie dodatnia, a prawa ujemna. Pozostają dwie odpowiedzi, które podstawiamy i wyliczamy.


Zobacz więcej tutaj: Vademecum - Wartość bezwzględna liczby.


Ostatnio dodane na stronie

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego stale aktualizujemy naszą bazę zadań, abyś miał dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych treści. Oto kilka z naszych najnowszych zadań maturalnych, które pomogą Ci być o krok przed innymi.

Zadanie #809
Zadanie #809
Planimetria 2017
Zadanie #808
Zadanie #808
Geometria analityczna 2017
Zadanie #807
Zadanie #807
Funkcja liniowa 2017
Zadanie #806
Zadanie #806
Planimetria 2017
Zadanie #805
Zadanie #805
Planimetria 2017
Zadanie #804
Zadanie #804
Trygonometria 2017