Wartość bezwzględna

Zadania – Wartość bezwzględna liczby

Przygotowanie do matury – Wartość bezwzględna liczby – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby. Przykładowo \( 5 \) jest wartością bezwzględną tak liczby \( 5 \), jak i liczby \( -5 \). Dla dowolnej liczby rzeczywistej \( a \) jej wartość bezwzględną lub moduł, oznaczany symbolem \( \left|a \right| \) (kreska pionowa po obu stronach liczby) definiuje się jako:

\( \left|a \right|=\begin{cases} a \; dla \; a\geq 0 \\ -a \; dla \; a < 0 \end{cases} \)

Więcej na ten temat w dziale tablice matematyczne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 919

zamknięte

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \( -4\le x-1\le 4.\)

A)
Wartość bezwzględna
B)
Wartość bezwzględna
C)
Wartość bezwzględna
D)
Wartość bezwzględna

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 464

zamknięte

Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność \( |x+4|< 5 \):

A)
Wartość bezwzględna
B)
Wartość bezwzględna
C)
Wartość bezwzględna
D)
Wartość bezwzględna

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 292

zamknięte

Wskaż liczbę, która spełnia równanie \( |3x+1|=4x \):

A)
\( x=-1 \)
B)
\( x=1 \)
C)
\( x=2 \)
D)
\( x=-2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 172

zamknięte

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \( \pi \).

A)
\( |x+1|> 5 \)
B)
\( |x-1|< 2 \)
C)
\( |x+\frac{2}{3}|\leqslant 4 \)
D)
\( |x-\frac{1}{3}|\geqslant 3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 75

zamknięte

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x+7 \right |>5 \).

A)
Zadania maturalne wartość bezwzględna
B)
Zadania maturalne wartość bezwzględna
C)
Zadania maturalne wartość bezwzględna
D)
Zadania maturalne wartość bezwzględna

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 26

zamknięte

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.

Zadania maturalne
A)
\( \left | x-2 \right |>4 \)
B)
\( \left | x-2 \right |<4 \)
C)
\( \left | x-4 \right |<2 \)
D)
\( \left | x-4 \right |>2 \)