Wartość bezwzględna

Zadania – Wartość bezwzględna liczby

Przygotowanie do matury – Wartość bezwzględna liczby – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby. Przykładowo \( 5 \) jest wartością bezwzględną tak liczby \( 5 \), jak i liczby \( -5 \). Dla dowolnej liczby rzeczywistej \( a \) jej wartość bezwzględną lub moduł, oznaczany symbolem \( \left|a \right| \) (kreska pionowa po obu stronach liczby) definiuje się jako:

\( \left|a \right|=\begin{cases} a \; dla \; a\geq 0 \\ -a \; dla \; a < 0 \end{cases} \)
Więcej na ten temat w dziale tablice matematyczne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 39

zadanie zamknięte

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 1| = 4x.

A) x = -1
B) x = 1
C) x = 2
D) x = -2

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 17

zadanie zamknięte

Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x + 4| < 5.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 15

zadanie zamknięte

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \( \pi \).

A)  \( \left|x+1 \right|>5 \)
B) \( \left|x-1 \right|<2 \)
C)  \( \left|x+\frac{2}{3} \right|\leq 4 \)
D)  \( \left|x-\frac{1}{3} \right|\geq 3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 14

zadanie zamknięte

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left|x+7 \right|>5 \).

Wartość bezwzględna