Wartość bezwzględna

Zadania – Wartość bezwzględna liczby

Przygotowanie do matury – Wartość bezwzględna liczby – dla danej liczby rzeczywistej wartość liczbowa nieuwzględniająca znaku liczby. Przykładowo \( 5 \) jest wartością bezwzględną tak liczby \( 5 \), jak i liczby \( -5 \). Dla dowolnej liczby rzeczywistej \( a \) jej wartość bezwzględną lub moduł, oznaczany symbolem \( \left|a \right| \) (kreska pionowa po obu stronach liczby) definiuje się jako:

\( \left|a \right|=\begin{cases} a \; dla \; a\geq 0 \\ -a \; dla \; a < 0 \end{cases} \)

Więcej na ten temat w dziale tablice matematyczne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 790

zamknięte

Liczba \( |9-2|-|4-7| \) jest równa:

A)
\( 4 \)
B)
\( 10 \)
C)
\( -10 \)
D)
\( -4 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 770

zamknięte

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb \( x \) spełniających warunek: \( 11\leqslant 2x-7\leqslant 15 \)

A)
Wartość bezwzględna
B)
Wartość bezwzględna
C)
Wartość bezwzględna
D)
Wartość bezwzględna

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 316

zamknięte

Wyrażenie \( \parallel x\mid +1\mid \) dla \( x< 0\) jest równe:

A)
\( x+1\)
B)
\( x-1\)
C)
\( -x+1\)
D)
\( -x-1\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 237

zamknięte

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-2 \right |\geqslant 3\):

A)
Zadania maturalne wartość bezwzględna
B)
Zadania maturalne wartość bezwzględna
C)
Zadania maturalne wartość bezwzględna
D)
Zadania maturalne wartość bezwzględna

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 236

zamknięte

Liczba \(\left | 5-7 \right |-\left | -3+4 \right |\) jest równa:

A)
-3
B)
-5
C)
1
D)
3

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1494

zamknięte

Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów. Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności:

Zadanie maturalne Matura Podstawowa
A)
\( |x-3,5| \geqslant 1,5 \)
B)
\( |x-1,5| \geqslant 3,5 \)
C)
\( |x-3,5| \leqslant 1,5 \)
D)
\( |x-1,5| \leqslant 3,5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 945

zamknięte

Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność \( |x+4,5|\geqslant 6 \) jest:

A)
\( x=1 \)
B)
\( x=2 \)
C)
\( x=3 \)
D)
\( x=6 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 697

zamknięte

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( |x+4|\leqslant 7. \):

A)
Wartość bezwzględna
B)
Wartość bezwzględna
C)
Wartość bezwzględna
D)
Wartość bezwzględna