Zadanie #17

Zadanie z: 2013

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność |x + 4| < 5.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Zapisujemy równanie w postaci |x- (-4)| < 5, są to zatem liczby odległe od punktu -4 o mniej niż 5.

Zobacz więcej tutaj: Tablice matematyczne - Wartość bezwzględna

Rozwiązanie zadania

Zmieniamy nasze równanie na postać:
Wartość bezwzględna

Z tak zapisanego równania widać, że są to liczby odległe od punktu -4 o mniej niż 5.

Wartość bezwzględna