Zadanie #15

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: nierówności oraz wartość bezwzględna.

Treść zadania

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \( \pi \).

A)  \( \left|x+1 \right|>5 \)
B) \( \left|x-1 \right|<2 \)
C)  \( \left|x+\frac{2}{3} \right|\leq 4 \)
D)  \( \left|x-\frac{1}{3} \right|\geq 3 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

\( \pi \) wynosi w przybliżeniu \( 3,14 \), wiedząc to wystarczy podstawić.

Zobacz więcej tutaj: Tablice maturalne - Vademecum - Wartość bezwzględna

Rozwiązanie zadania

Tylko jedno równanie spełnione jest dla \( \pi \).

\[ \left|3,14+\frac{2}{3} \right|\approx \left|3,14+0,66 \right|\approx 3,8 \]

Sprawdzamy czy nierówność jest prawdziwa.

\[ 3,8<4 \]