Zadanie #18

Zadanie z: 2008

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 4

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2008 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: liczba przekątnych wielokąta, dwudziestokąt wypukły, wymnażanie przez nawias, wyciąganie przed nawias, równanie kwadratowe.

Treść zadania

Liczba przekątnych wielokąta wypukłego, w którym jest n boków i \( n\geq 3 \) wyraża się wzorem \( P_{n}=\frac{n\left(n-3 \right)}{2} \)

a) Oblicz liczbę przekątnych w dwudziestokącie wypukłym.
b) Oblicz, ile boków ma wielokąt wypukły, w którym liczba przekątnych jest pięć razy większa od liczby boków.
c) Sprawdź, czy jest prawdziwe następujące stwierdzenie: Każdy wielokąt wypukły o parzystej liczbie boków ma parzystą liczbę przekątnych. Odpowiedź uzasadnij.
d) Uzasadnij, że jeżeli liczba boków wielokąta wypukłego jest nieparzysta, to liczba jego przekątnych jest wielokrotnością liczby jego boków.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

a) Korzystamy z wzoru na liczbę przekątnych podaną w treści zadania:  \[ P_{n}=\frac{n\left(n-3 \right)}{2} \] b) Rozwiązujemy równanie:  \[ \frac{n\left(n-3 \right)}{2}=5n \] c) Liczymy liczbę przekątnych dla kilku pierwszych wielokątów, aby sprawdzić prawidłowość
d) Przekształcamy wzór na liczbę przekątnych

Zobacz więcej tutaj: Tablice maturalne - Planimetria

Rozwiązanie zadania

A

Podstawiamy \( n=20 \) do wzoru na liczbę przekątnych:

\[ P_{20}=\frac{20\cdot 17}{2}=170 \]

B

Rozwiązujemy równanie

\[ \frac{n\left(n-3 \right)}{2}=5n \]

Najpierw wymnażamy obustronnie przez 2 aby pozbyć się ułamka, jednocześnie wymnażając przez nawias

\[ \frac{n\left(n-3 \right)}{2}=5n\; /\cdot 2 \]\[ n^{2}-3n=10n \]\[ n^{2}-13n=0 \]

Otrzymaliśmy równanie kwadratowe, które można wyliczyć deltą, jednak z racji, że współczynnik kierunkowy \( b=0 \) szybciej będzie zastosować wyciąganie przed nawias

\[ n\left(n-13 \right)=0 \]\[ n=0\; oraz \; n=13 \]

Liczba przekątnych powinna być równa co najmniej 1 dlatego odrzucamy pierwsze rozwiązanie

C

Liczymy liczbę boków w kolejnych wielokątach o parzystej liczbie boków:

\[ P_{4}=\frac{4\left(4-3 \right)}{2}=\frac{4}{2}=2 \]\[ P_{6}=\frac{6\left(6-3 \right)}{2}=\frac{18}{2}=9 \]

Dziewięć nie jest liczbą parzystą więc stwierdzenie jest nie prawdziwe.

D

Jeżeli \( n \) jest liczbą nieparzystą, to liczba \( \frac{n-3}{2} \) jest liczbą całkowitą i liczba przekątnych wynosi

\[ n \cdot \frac{n-3}{2} \]

Jasno wynika, że jest wielokrotnością \( n \)