Zadanie #24

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: obliczanie z potęgami, potęga zerowa liczby.

Treść zadania

Liczba  \( \left( \frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}}\right)^{0} \) jest równa:

A) \( 1 \)
B) \( 4 \)
C) \( 9 \)
D) \( 36 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Każda liczba niezerowa podniesiona do potęgi \( 0 \) jest równa \( 1 \).
\[ a^{0}=1 \] Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Pierwiastki i potęgi

Rozwiązanie zadania

Każda liczba niezerowa podniesiona do potęgi \( 0 \) jest równa \( 1 \).

\[ a^{0}=1 \]\[ \left( \frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}}\right)^{0}=1 \]