Pierwiastki i potęgi

Zadania – Pierwiastki i Potęgi

Przygotowanie do matury – Pierwiastki i Potęgi – należą do podstawowych działań matematycznych zaraz po dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu. Potęgowanie jest skróconym zapisem mnożenia jednakowych liczb, z kolei pierwiastkowanie jest odwrotnością potęgowania. Więcej na temat potęg i pierwiastków na stronie tablice maturalne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1530

zamknięte

Liczba \(\sqrt[3]{-\frac{27}{16}} \cdot \sqrt[3]{2} \) jest równa:

A)
\( \left(-\frac{3}{2}\right) \)

B)
\( \frac{3}{2} \)

C)
\( \frac{2}{3} \)

D)
\( \left(-\frac{2}{3}\right) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 792

zamknięte

Suma \( 16^{24}+16^{24}+16^{24}+16^{24} \) jest równa:

A)
\( 4^{24} \)
B)
\( 4^{25} \)
C)
\( 4^{48} \)
D)
\( 4^{49} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 766

zamknięte

Liczba \( 9^{9}\cdot 81^{2} \) jest równa:

A)
\( 81^{4} \)
B)
\( 81 \)
C)
\( 9^{13} \)
D)
\( 9^{36} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 765

zamknięte

Niech \( a=-2 \) i \( b=3 \) Wartość wyrażenia \( a^{b}-b^{a} \) jest równa:

A)
\( \frac{73}{9} \)
B)
\( \frac{71}{9} \)
C)
\( -\frac{73}{9} \)
D)
\( -\frac{71}{9} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 492

zamknięte

Dane są liczby \( x=4,5\cdot 10^{-8} \) oraz \( y=1,5\cdot 10^{2} \). Wtedy iloraz \( \frac{x}{y} \) jest równy:

A)
\( 3\cdot 10^{-10} \)
B)
\( 3\cdot 10^{-6} \)
C)
\( 6,75\cdot 10^{-10} \)
D)
\( 6,75\cdot 10^{-6} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 491

zamknięte

Liczba \( \sqrt{\sqrt[3]{2}} \) jest równa:

A)
\( 2^{\frac{1}{6}} \)
B)
\( 2^{\frac{1}{5}} \)
C)
\( 2^{\frac{1}{3}} \)
D)
\( 2^{\frac{2}{3}} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 393

zamknięte

Liczbą większą od \( 5\) jest:

A)
\( \left ( \frac{1}{25} \right )^{\frac{1}{2}}\)
B)
\( \left ( \frac{1}{25} \right )^{\frac{1}{5}}\)
C)
\( 125^{\frac{2}{3}}\)
D)
\( 125^{\frac{1}{3}}\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 314

zamknięte

Potęga \( \left ( \frac{y}{x} \right )^{5}\) (gdzie \( x\) i \( y\) są różne od zera) jest równa:

A)
\( -5\cdot \frac{x}{y}\)
B)
\( \left ( \frac{x}{y} \right )^{-5} \)
C)
\( \frac{y^{5}}{x}\)
D)
\( -\left ( \frac{x}{y} \right )^{5} \)