Pierwiastki i potęgi

Zadania – Pierwiastki i Potęgi

Przygotowanie do matury – Pierwiastki i Potęgi – należą do podstawowych działań matematycznych zaraz po dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu. Potęgowanie jest skróconym zapisem mnożenia jednakowych liczb, z kolei pierwiastkowanie jest odwrotnością potęgowania. Więcej na temat potęg i pierwiastków na stronie tablice maturalne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 78

zadanie zamknięte

Dane są liczby \( a=3,6\cdot 10^{-12} \) oraz \( b=2,4\cdot 10^{-20} \) Wtedy iloraz \( \frac{a}{b} \) jest równy

A) \( 8,64\cdot 10^{-32} \)
B) \( 1,5\cdot 10^{-8} \)
C) \( 1,5\cdot 10^{8} \)
D) \( 8,64\cdot 10^{32} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 77

zadanie zamknięte

Liczba \( \sqrt[3]{\frac{7}{3}} \cdot \sqrt[3]{\frac{81}{56}} \) równa

A) \( \frac{\sqrt{3}}{2} \)
B) \( \frac{2}{2\sqrt[3]{21}} \)
C) \( \frac{3}{2} \)
D) \( \frac{9}{4} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 66

Wykaż, że liczba \( 3^{54} \) jest rozwiązaniem równania \( 243^{11}-81^{14}+7x=9^{27} \).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 57

zadanie zamknięte

Liczba 58 * 16-2 jest równa:

A) Potęgi i pierwiastki - zadania maturalne
B) Potęgi i pierwiastki - zadania maturalne
C) Potęgi i pierwiastki - zadania maturalne
D) Potęgi i pierwiastki - zadania maturalne

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 55

zadanie zamknięte

Dla każdej dodatniej liczby a iloraz Potęgi i pierwiastki - zadnia maturalnejest równy

A) Potęgi i pierwiastki - zadnia maturalne
B) Potęgi i pierwiastki - zadnia maturalne
C) Potęgi i pierwiastki - zadnia maturalne
D) Potęgi i pierwiastki - zadnia maturalne

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 52

zadanie zamknięte

Dane są liczby: Logarytmy - zadania maturalneLogarytmy - zadania maturalneLogarytmy - zadania maturalneIloczyn abc jest równy

A) Logarytmy - zadania maturalne
B) Logarytmy - zadania maturalne
C) Logarytmy - zadania maturalne
D) Logarytmy - zadania maturalne

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 48

zadanie zamknięte

Wartość wyrażenia  jest równa:

A) -2
B) -2√3
C) 2
D) 2√3

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 36

zadanie zamknięte

Liczba \( \sqrt[3]{\left ( -8 \right )^{-1}} \; \cdot 16^{\frac{3}{4}} \) jest równa:

A) \( -8 \)
B) \( -4 \)
C) \( 2 \)
D) \( 4 \)