Pierwiastki i potęgi

Zadania – Pierwiastki i Potęgi

Przygotowanie do matury – Pierwiastki i Potęgi – należą do podstawowych działań matematycznych zaraz po dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu. Potęgowanie jest skróconym zapisem mnożenia jednakowych liczb, z kolei pierwiastkowanie jest odwrotnością potęgowania. Więcej na temat potęg i pierwiastków na stronie tablice maturalne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1498

zamknięte

Dla każdej liczby rzeczywistej \( a \) wyrażenie \( (2 a-3)^{2}-(2 a+3)^{2} \) jest równe:

A)
\( -24a \)
B)
\( 0 \)
C)
\( 18 \)
D)
\( 16a^{2}-24a \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1496

otwarte

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n \geqslant 1 \) liczba \( (2 n+1)^{2}-1 \) jest podzielna przez \( 8 \).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1495

zamknięte

Liczba \( \sqrt[3]{-\frac{27}{16}} \cdot \sqrt[3]{2} \) jest równa:

A)
\( \left(-\frac{3}{2}\right) \)
B)
\( \frac{3}{2} \)
C)
\( \frac{2}{3} \)
D)
\( \left(-\frac{2}{3}\right) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 946

zamknięte

Liczba \( 2^{\frac{4}{3}}\cdot \sqrt[3]{2^{5}} \) jest równa:

A)
\( 2^{\frac{30}{3}} \)
B)
\( 2 \)
C)
\( 2^{\frac{4}{5}} \)
D)
\( 2^{3} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 723

zamknięte

Połowa sumy \( 4^{28}+4^{28}+4^{28}+4^{28} \) jest równa:

A)
\( 2^{30} \)
B)
\( 2^{57} \)
C)
\( 2^{63} \)
D)
\( 2^{112} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 695

zamknięte

Liczba \( (2-3\sqrt{2})^{2} \) jest równa:

A)
\( -14 \)
B)
\( 22 \)
C)
\( -14-12\sqrt{2} \)
D)
\( 22-12\sqrt{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 693

zamknięte

Iloczyn \( 9^{-5}\cdot 3^{8} \) jest równy:

A)
\( 3^{-4} \)
B)
\( 3^{-9} \)
C)
\( 9^{-1} \)
D)
\( 9^{-9} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 360

zamknięte

Liczba \( 9^{9}\cdot81^{2} \) jest równa:

A)
\( 81^{4} \)
B)
\( 81 \)
C)
\( 9^{13} \)
D)
\( 9^{36} \)