Zadanie #28

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcja kwadratowa, miejsca zerowe, rozwiązywanie nierówności.

Treść zadania

Do zbioru rozwiązań nierówności \( \left( x-2\right)\left(x+3 \right)<0 \) należy liczba:

A) \( 9 \)
B) \( 7 \)
C) \( 4 \)
D) \( 1 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Przyrównujemy nasze równanie do zera i obliczamy miejsca zerowe: \[ \left( x-2\right)\left(x+3 \right)=0\] Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcja kwadratowa

Rozwiązanie zadania

Przyrównujemy nasze równanie do zera i obliczamy miejsca zerowe:

\[\left( x-2\right)\left(x+3 \right)=0\]\[ x-2=0\Rightarrow x=2 \]\[ x+3=0\Rightarrow x=-3 \]

Ramiona paraboli skierowane są do góry więc interesuje nas przedział:

\[\ x\in \left(-3,2 \right) \]

Tylko \( 1 \) mieści się w podanym przedziale.