Procenty

Zadania – Procenty

Przygotowanie do matury – Procenty – jeden ze sposobów zapisu stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku \( 100 \) i odpowiada setnej części danej wielkości. Przy mnożeniu i dzieleniu procent zachowuje się jak liczba rzeczywista \( 0,01 \). Zwykle oznaczany jest symbolem \( \% \).


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 79

zadanie zamknięte

Cena roweru po obniżce o \( 15 \% \) była równa \( 850 \) zł. Przed obniżką ten rower kosztował

A) \( 865,00 \) zł
B) \( 850,15 \) zł
C) \( 1000,00 \) zł
D) \( 977,50 \) zł

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 53

zadanie zamknięte

Kwotę 1000zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa:

A) Procenty - zadania maturalne
B) Procenty - zadania maturalne
C) Procenty - zadania maturalne
D) Procenty - zadania maturalne

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 47

zadanie zamknięte

Jeżeli liczba 78 jest o 50% większa od liczby c, to:

A) c = 60
B) c = 52
C) c = 48
D) c = 39

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 41

zadanie zamknięte

Liczby a i b są dodatnie oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Stąd wynika, że a jest równe:

A) 103% liczby b
B) 125% liczby b
C) 150% liczby b
D) 153% liczby b

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 30

zadanie zamknięte

Pierwsza rata, która stanowi \( 9\% \) ceny roweru, jest równa \( 189 \) zł. Rower kosztuje:

A) \( 1701 \) zł
B) \( 2100 \) zł
C) \( 1890 \) zł
D) \( 2091 \) zł

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 23

zadanie zamknięte

Spodnie po obniżce ceny o \( 30 \% \) kosztują \( 126 \) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?

D) \( 420 \) zł
A) \( 163,80 \) zł
B) \( 180 \) zł
C) \( 294 \) zł

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 20

Koncern paliwowy podnosił dwukrotnie w jednym tygodniu cenę benzyny, pierwszy raz o \( 10 \% \), a drugi raz o \( 5 \% \). Po obu tych podwyżkach jeden litr benzyny, wyprodukowanej przez ten koncern, kosztuje \( 4,62 \) zł . Oblicz cenę jednego litra benzyny przed omawianymi podwyżkami.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 16

zadanie zamknięte

Cenę nart obniżono o \( 20 \% \), a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze \( 30 \% \). W wyniku obniżek cena nart zmniejszyła się o:

A) \( 44 \% \)
B) \( 50 \% \)
C) \( 56 \% \)
D) \( 60 \% \)