Procenty

Zadania – Procenty

Przygotowanie do matury – Procenty – jeden ze sposobów zapisu stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku \( 100 \) i odpowiada setnej części danej wielkości. Przy mnożeniu i dzieleniu procent zachowuje się jak liczba rzeczywista \( 0,01 \). Zwykle oznaczany jest symbolem \( \% \).


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1531

zamknięte

Cenę aparatu fotograficznego obniżono o \( 15 \% \), a następnie - o \( 20 \% \) w odniesieniu do ceny obowiązującej w danym momencie. Po tych dwóch obniżkach aparat kosztuje \( 340 \)zł. Przed obiema obniżkami cena tego aparatu była równa:

A)
\( 500 \) zł
B)
\( 425 \) zł
C)
\( 400 \) zł
D)
\( 375 \) zł

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 791

zamknięte

Iloczyn dodatnich liczb \( a \) i \( b \) jest równy \( 1350 \). Ponadto \( 15\% \) liczby \( a \) jest równe \( 10\% \) liczby \( b \). Stąd wynika, że \( b \) jest równe:

A)
\( 9 \)
B)
\( 18 \)
C)
\( 45 \)
D)
\( 50 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 490

zamknięte

Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o \( 10\% \) zmniejszyła się o \( 2018 \) zł. Ten towar po tej obniżce kosztował:

A)
\( 20180 \)
B)
\( 18162 \)
C)
\( 2018 \)
D)
\( 2028 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 414

zamknięte

Liczba dodatnia \( a \) jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o \( 50\% \), a jego mianownik zwiększymy o \( 50\% \), to otrzymamy liczbę \( b \) taką, że:

A)
\( b=\frac{1}{4}a \)
B)
\( b=\frac{1}{3}a \)
C)
\( b=\frac{1}{2}a \)
D)
\( b=\frac{2}{3}a \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 387

zamknięte

Jeżeli \( 75\%\) liczby \( a\) jest równe \( 177\) i \( 59\%\) liczby \( b \) jest równe \( 177\), to:

A)
\( b-a=26\)
B)
\( b-a=64\)
C)
\( a-b=26\)
D)
\( a-b=64\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 317

zamknięte

W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obnizono o \( 20\%\). Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o:

A)
\( 10\%\)
B)
\( 20\%\)
C)
\( 30\%\)
D)
\( 40\%\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 266

zamknięte

Na początku miesiąca komputer kosztował \( 3500\) zł. W drugiej dekadzie tego miesiąca cenę komputera obniżono o \( 10\%\), w trzeciej dekadzie cena tego komputera została jeszcze raz obniżona, tym razem o \( 15\%\). Innych zmian ceny tego komputera w tym miesiącu już nie było. Cena komputera na koniec miesiąca była równa:

A)
\( 3~272,50\)
B)
\( 2~677,50\)
C)
\( 2~625\)
D)
\( 2~800\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 238

zamknięte

Samochód kosztował \( 30000\) zł. Jego cenę obniżono o \( 10\%,\) a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o \( 10\% \). Po tych obniżkach samochód kosztował:

A)
\( 24400 \)
B)
\( 24700 \)
C)
\( 24000 \)
D)
\( 24300 \)