Zadanie #115

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcje trygonometrycznei jedynka trygonometryczna.

Treść zadania

Wartość wyrażenia \( \frac{sin^{2}38^\circ+cos^{2}38^\circ-1}{sin^{2}52^\circ+cos^{2}52^\circ+1} \) jest równa

A) \( \frac{1}{2} \)
B) \( 0 \)
C) \( -\frac{1}{2} \)
D) \( 1 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Korzystamy z wzoru na jedynkę trygonometryczną aby uprościć licznik i mianownik naszego ułamka.


Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcje trygonometryczne

Rozwiązanie zadania

Korzystamy z wzoru na jedynkę trygonometryczną:
\[ sin^{2}\alpha + cos^{2}\alpha=1 \]
Stosując go otrzymujemy:
\[ \frac{sin^{2}38^\circ+cos^{2}38^\circ-1}{sin^{2}52^\circ+cos^{2}52^\circ+1}=\frac{1-1}{1+1}=0 \]