Zadanie #75

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie zamknięte i pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: równania kwadratowe.

Treść zadania

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left(x \right) \).
 
Równania kwadratowe
Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

A) \( f\left(x \right) = 0 \)
B) \( f\left(x \right) = 1 \)
C) \( f\left(x \right) = 2 \)
D) \( f\left(x \right) = 3 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Sprawdzamy które równanie ma 3 punkty wspólne z wykresem funkcji kwadratowej.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Funkcja kwadratowa

Rozwiązanie zadania

Podany wykres ma dokładnie trzy punkty wspólne z poziomą prostą o równaniu \( y=2 \).
 
Równania kwadratowe