Zadanie #50

Zadanie z: 2014

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Wspólnym pierwiastkiem równań Równania - zadania maturalne oraz Równania - zadania maturalne jest liczba:

A) -1
B) 1
C) 5
D) 10
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wyliczamy miejsce zerowe drugiego równania i sprawdzamy czy jest ono również pierwiastkiem równania pierwszego.

Rozwiązanie zadania

Rozwiązaniem równania drugiego jest

Równania - zadania maturalne

Równania - zadania maturalne

Równania - zadania maturalne

Jest to również pierwiastek pierwszego równania