Zadanie #110

Rok: 2010

Matura: Egzamin główny

Poziom matury: Podstawowy

Numer w arkuszu: 12

Punkty: 1

Arkusz maturalny online Quiz ABCD

Arkusz maturalny matematyka Cały arkusz

Opis zadania

Jest to zadanie zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: wzór na n-ty wyraz ciagu geometrycznego, ciągi geometryczne oraz iloraz ciągu geometrycznego.

Treść zadania

W ciągu geometrycznym \( (a_{n})\) dane są: \( a_{1}=3\) i \( a_{4}=24\). Iloraz tego ciągu jest równy:

A)
\( 8\)
B)
\( 2\)
C)
\( \frac{1}{8}\)
D)
\( -\frac{1}{2}\)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wyliczamy \( q \) ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego. \[\ a_{n}=a_{1}q^{n-1} \] Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Ciągi geometryczne

Ostatnio dodane na stronie

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego stale aktualizujemy naszą bazę zadań, abyś miał dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych treści. Oto kilka z naszych najnowszych zadań maturalnych, które pomogą Ci być o krok przed innymi.

Zadanie #3
Zadanie #3
2009
Zadanie #2
Zadanie #2
2009
Zadanie #1
Zadanie #1
2009
Zadanie #809
Zadanie #809
Planimetria 2017
Zadanie #808
Zadanie #808
Geometria analityczna 2017
Zadanie #807
Zadanie #807
Funkcja liniowa 2017