Prawdopodobieństwo

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 968

zamknięte

W pewnej klasie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców jest równy \( 4:5 \). Losujemy jedną osobę z tej klasy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to dziewczyna, jest równe:

A)
\( \frac{4}{5} \)
B)
\( \frac{4}{9} \)
C)
\( \frac{1}{4} \)
D)
\( \frac{1}{9} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 738

zamknięte

Rzucamy sześć razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech \( p_{i} \) oznacza prawdopodobieństwo wyrzucenia i oczek w i-tym rzucie. Wtedy:

A)
\( p_{6}=1 \)
B)
\( p_{6}=\frac{1}{6} \)
C)
\( p_{3}=0 \)
D)
\( p_{6}=\frac{1}{3} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 716

zamknięte

Ze zbioru \( \left\{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 \right\} \) wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba \( p \) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez \( 4 \). Wówczas:

A)
\( p\lt \frac{1}{5} \)
B)
\( p= \frac{1}{5} \)
C)
\( p= \frac{1}{4} \)
D)
\( p\gt \frac{1}{4} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 384

zamknięte

Z pudełka, w którym jest tylko \( 6 \) kul białych i \( n \) kul czarnych, losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe \( \frac{1}{3} \). Liczba kul czarnych jest równa:

A)
\( n=9 \)
B)
\( n=2 \)
C)
\( n=18 \)
D)
\( n=12 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 463

zamknięte

W pudełku jest \( 40 \) kul. Wśród nich jest \( 35 \) kul białych, a pozostałe to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe:

A)
\( \frac{1}{8} \)
B)
\( \frac{1}{5} \)
C)
\( \frac{1}{40} \)
D)
\( \frac{1}{35} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 943

zamknięte

W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech \( p\) oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy:

A)
\( p=\frac{1}{4}\)
B)
\( p=\frac{3}{8}\)
C)
\( p=\frac{1}{2}\)
D)
\( p=\frac{2}{3}\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 890

zamknięte

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech \( p \) oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy:

A)
\( 0\leqslant p\lt 0,2 \)
B)
\( 0,2\leqslant p\leqslant 0,35 \)
C)
\( 0,35\lt p\leqslant 0,5 \)
D)
\( 0,5\lt p\leqslant 1 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 762

zamknięte

Jeżeli \( A \) jest zdarzeniem losowym, a \( A \) - zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia \( A \) oraz zachodzi równość \( P(A)=2\cdot P(A'), \) to:

A)
\( P(A)=\frac{2}{3} \)
B)
\( P(A)=\frac{1}{2} \)
C)
\( P(A)=\frac{1}{3} \)
D)
\( P(A)=\frac{1}{6} \)