Zadanie #344

Rok: 2020

Matura: Egzamin główny

Poziom matury: Podstawowy

Numer w arkuszu: 11

Punkty: 1

Arkusz maturalny online Quiz ABCD

Arkusz maturalny matematyka Cały arkusz

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2020 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: funkcja liniowa, współczynnik kierunkowy funkcji liniowej, wyraz wolny funkcji liniowej.

Treść zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej \( f\) określonej wzorem \( f(x)=ax+b\). Współczynniki \( a\) oraz \( b\) we wzorze funkcji \( f\) spełniają zależność:

współczynniki funkcji liniowej zadanie maturalne
A)
\( a+b>0\)
B)
\( a+b=0\)
C)
\( a\cdot b>0\)
D)
\( a\cdot b<0\)

Ostatnio dodane na stronie

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego stale aktualizujemy naszą bazę zadań, abyś miał dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych treści. Oto kilka z naszych najnowszych zadań maturalnych, które pomogą Ci być o krok przed innymi.

Zadanie #809
Zadanie #809
Planimetria 2017
Zadanie #808
Zadanie #808
Geometria analityczna 2017
Zadanie #807
Zadanie #807
Funkcja liniowa 2017
Zadanie #806
Zadanie #806
Planimetria 2017
Zadanie #805
Zadanie #805
Planimetria 2017
Zadanie #804
Zadanie #804
Trygonometria 2017