Pierwiastki i potęgi

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1453

otwarte

Rozwiąż równanie \( 4^{23}x-32^{9}x=16^{4}\cdot \left(4^{4} \right)^{4} \). Zapisz rozwiązanie tego równania w postaci \( 2^{k} \), gdzie \( k \) jest liczbą całkowitą.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 335

zamknięte

Liczba \( \frac{2^{50}\cdot 3^{40}}{36^{10}}\) jest równa:

A)
\( 6^{70} \)
B)
\( 6^{45} \)
C)
\( 2^{30}\cdot 3^{20} \)
D)
\( 2^{10}\cdot 3^{20} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 334

zamknięte

Wartośc wyrażenia \( x^{2}-6x+9\) dla \( x=\sqrt{3}+3\) jest równa:

A)
\( 1 \)
B)
\( 3 \)
C)
\(1+2\sqrt{3} \)
D)
\( 1-2\sqrt{3} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 119

zamknięte

Liczba \( 3^{2+\frac{1}{4}} \) jest równa:

A)
\( 3^{2}\cdot \sqrt[4]{3} \)
B)
\( \sqrt[4]{3^{3}} \)
C)
\( 3^{2}+\sqrt[4]{3} \)
D)
\( 3^{2}+\sqrt{3^{4}} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 115

zamknięte

Liczba \( (2\sqrt{8}-3\sqrt{2})^{2} \) jest równa:

A)
\( 2 \)
B)
\( 1 \)
C)
\( 26 \)
D)
\( 14 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 29

zamknięte

Iloraz \( 32^{-3}:\left ( \frac{1}{8} \right )^{4} \)

A)
\( 2^{-27} \)
B)
\( 2^{-3} \)
C)
\( 2^{3} \)
D)
\( 2^{27} \)