Pierwiastki i potęgi

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 24

zadanie zamknięte

Liczba  \( \left( \frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}}\right)^{0} \) jest równa:

A) \( 1 \)
B) \( 4 \)
C) \( 9 \)
D) \( 36 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 19

Rozwiąż równanie \( 4^{23}x-32^{9}x=16^{4}\cdot \left(4^{4} \right)^{4} \). Zapisz rozwiązanie tego równania w postaci \( 2^{k} \), gdzie \( k \) jest liczbą całkowitą.