Logarytmy

Zadania – Logarytmy

Przygotowanie do matury – Logarytmy – Logarytmem liczby dodatniej \( b \) przy podstawie \( a \) nazywamy wykładnik potęgi \( c \) do której należy podnieść \( a \), aby otrzymać \( b \). Dawniej logarytmy były używane do szybkiego mnożenia liczb za pomocą tablic logarytmicznych (zamieniano je na łatwe dodawanie ich logarytmów). Tablice logarytmiczne były podstawową pomocą do obliczeń naukowych i inżynierskich. Z powodu wyparcia przez kalkulatory i komputery, wyszły one użytku podobnie jak suwak logarytmiczny. Więcej na temat logrytmów w tablice matematyczne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1497

zamknięte

Liczba \( \log _{9} 27+\log _{9} 3 \) jest równa:

A)
\( 81 \)
B)
\( 9 \)
C)
\( 4 \)
D)
\( 2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 947

zamknięte

Liczba \( 2\,log_{5}\,10-log_{5}\,4 \) jest równa:

A)
\( 2 \)
B)
\( log_{5}\,96 \)
C)
\( 2\,log_{5}\,6 \)
D)
\( 5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 739

zamknięte

Wskaż liczbę, która spełnia równanie \( 4^{x}=9 \).

A)
\( log\,9-log\,4 \)
B)
\( \frac{log\,2}{log\,3} \)
C)
\( 2\,log_{9}\,2 \)
D)
\( 2\,log_{4}\,3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 694

zamknięte

Liczba \( log_{3}\,27-log_{3}\,1 \) jest równa:

A)
\( 0 \)
B)
\( 1 \)
C)
\( 2 \)
D)
\( 3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 361

zamknięte

Wartość wyrażenia \( log_{4}\,8+5\,log_{4}\,2 \) jest równa:

A)
\( 2 \)
B)
\( 4 \)
C)
\( 2+log_{4}\,5 \)
D)
\( 1+log_{4}\,10 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 210

zamknięte

Suma \( 2\,log\sqrt{10}+log\,10^{3} \) jest równa:

A)
\( 2 \)
B)
\( 3 \)
C)
\( 4 \)
D)
\( 5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 437

zamknięte

Liczba \( log_{\sqrt{2}}\,2 \) jest równa:

A)
\( 2 \)
B)
\( 4 \)
C)
\( \sqrt{2} \)
D)
\( \frac{1}{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 920

zamknięte

Dane są liczby \( a=-\frac{1}{27} \), \( b=log_{\frac{1}{4}}64\), \( c=log_{\frac{1}{3}}27 \). Iloczyn \( abc\) jest równy:

A)
\( -9\)
B)
\( -\frac{1}{3}\)
C)
\( \frac{1}{3}\)
D)
\( 3\)