Logarytmy

Zadania – Logarytmy

Przygotowanie do matury – Logarytmy – Logarytmem liczby dodatniej \( b \) przy podstawie \( a \) nazywamy wykładnik potęgi \( c \) do której należy podnieść \( a \), aby otrzymać \( b \). Dawniej logarytmy były używane do szybkiego mnożenia liczb za pomocą tablic logarytmicznych (zamieniano je na łatwe dodawanie ich logarytmów). Tablice logarytmiczne były podstawową pomocą do obliczeń naukowych i inżynierskich. Z powodu wyparcia przez kalkulatory i komputery, wyszły one użytku podobnie jak suwak logarytmiczny. Więcej na temat logrytmów w tablice matematyczne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 109

zadanie zamknięte

Wyrażenie \( log_{4}\left(2x-1 \right) \) jest określone dla wszystkich liczb \( x \) spełniających warunek

A) \( x\leq \frac{1}{2} \)
B) \( x> \frac{1}{2} \)
C) \( x\leq 0 \)
D) \( x> 0 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 76

zadanie zamknięte

Liczba \( 2 \log _{3}6 – \log _{3}4 \) jest równa

A) \( 4 \)
B) \( 2 \)
C) \( 2 \log _{3}2 \)
D) \( \log _{3}8 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 56

zadanie zamknięte

Liczba  jest równa:

A)
B)
C)
D)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 52

zadanie zamknięte

Dane są liczby: Logarytmy - zadania maturalneLogarytmy - zadania maturalneLogarytmy - zadania maturalneIloczyn abc jest równy

A) Logarytmy - zadania maturalne
B) Logarytmy - zadania maturalne
C) Logarytmy - zadania maturalne
D) Logarytmy - zadania maturalne

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 49

zadanie zamknięte

Suma log816 + 1 jest równa:

A) Logarytmy - zadania maturalne
B) Logarytmy - zadania maturalne
C) Logarytmy - zadania maturalne
D) Logarytmy - zadania maturalne

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 42

zadanie zamknięte

Liczba log 100 – log28 jest równa:

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 38

zadanie zamknięte

Iloczyn \( 2 \cdot \log_{\frac{1}{3}}9 \) jest równy:

A) \( -6 \)
B) \( -4 \)
C) \( -1 \)
D) \( 1 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 25

zadanie zamknięte

Liczba \( log_{4}8+log_{4}2 \) jest równa.

A) \( 1 \)
B) \( 2 \)
C) \( log_{4}6 \)
D) \( log_{4}10 \)