Logarytmy

Zadania – Logarytmy

Przygotowanie do matury – Logarytmy – Logarytmem liczby dodatniej \( b \) przy podstawie \( a \) nazywamy wykładnik potęgi \( c \) do której należy podnieść \( a \), aby otrzymać \( b \). Dawniej logarytmy były używane do szybkiego mnożenia liczb za pomocą tablic logarytmicznych (zamieniano je na łatwe dodawanie ich logarytmów). Tablice logarytmiczne były podstawową pomocą do obliczeń naukowych i inżynierskich. Z powodu wyparcia przez kalkulatory i komputery, wyszły one użytku podobnie jak suwak logarytmiczny. Więcej na temat logrytmów w tablice matematyczne.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 1529

zamknięte

Liczba \( \log _{9} 27+\log _{9} 3 \) jest równa:

A)
\( 81 \)
B)
\( 9 \)
C)
\( 4 \)
D)
\( 2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 793

zamknięte

Liczba \( log_{3}\,27-log_{3}\,1 \) jest równa:

A)
\( 0 \)
B)
\( 1 \)
C)
\( 2 \)
D)
\( 3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 767

zamknięte

Wartość wyrażenia \( log_{4}\,8+5\,log_{4}\,2 \) jest równa:

A)
\( 2 \)
B)
\( 4 \)
C)
\( 2+log_{4}\,5 \)
D)
\( 1+log_{4}\,10 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 493

zamknięte

Liczba \( log_{4}\,96-log_{4}\,6 \) jest równa:

A)
\( log_{4}\,90 \)
B)
\( log_{6}\,96 \)
C)
\( 4 \)
D)
\( 2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 412

zamknięte

Liczba \( \frac{log_{3}\,27}{log_{3}\,\sqrt{27}} \) jest równa:

A)
\( -\frac{1}{2} \)
B)
\( 2 \)
C)
\( -2 \)
D)
\( \frac{1}{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 385

zamknięte

Liczba \( log_{\sqrt{7}}7\) jest równa:

A)
\( 2\)
B)
\( 7\)
C)
\( \sqrt{7}\)
D)
\( \frac{1}{2}\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 315

zamknięte

Liczba \( log_{3}\frac{1}{27}\) jest równa:

A)
\( -3\)
B)
\( -\frac{1}{3}\)
C)
\( \frac{1}{3}\)
D)
\( 3\)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 263

zamknięte

Liczba \( 2\,log5+3\,log2\) jest równa:

A)
\( log(2\cdot 5)+log(3\cdot 2) \)
B)
\( 2\cdot 3log(5\cdot 2) \)
C)
\( log2^{2}+log3^{2} \)
D)
\( log(5^{2}\cdot 2^{3}) \)