Silnia. Współczynnik dwumianowy

Silnią liczby całkowitej dodatniej \( n \) nazywamy iloczyn kolejnych liczb całkowitych od \( 1 \) do \( n \) włącznie:

Ponadto przyjmujemy umowę, że \( 0!=1 \).

Dla dowolnej liczby całkowitej \( n\geq 0 \) zachodzi związek:

Dla liczb całkowitych \( n, k \) spełniających warunki \( 0\leq k\leq n \) definiujemy współczynnik dwumianowy \( \begin{pmatrix} n\\ k\end {pmatrix} \) (symbol Newtona):

Zachodzą nierówności: