Egzamin próbny – Styczeń 2013

Egzamin maturalny

Arkusz 66

Egzamin maturalny z matematyki

Poziom podstawowy

4 Stycznia 2013

Liczba osób zdających arkusz: 1. Liczba osób z wynikiem powyżej 50%: 1. Średni wynik arkusza to: 87%.

1 / 23

Dział: Liczby i Potęgi

1. Liczbę \( x=2^{2}\cdot 16^{-4}\) można zapisać w postaci:

2 / 23

Dział: Równania i układy równań

2. Hania pokonuje drogę \( S=100 \)m z domu do szkoły w czasie \( 30\) min. Z jaką średnią prędkością idzie Hania?

3 / 23

Dział: Geometria analityczna

3. Prostą przechodzącą przez punkt \( A=(1,1)\) i równoległą do prostej \( y=\frac{1}{2}x-1\) opisuje równanie:

4 / 23

Dział: Funkcje i wykresy

4. Dziedziną funkcji \( f(x)= \frac{36-x^{2}}{(6-x)(x^{3}-1)}\) jest zbiór:

5 / 23

Dział: Funkcje i wykresy

5. Gdy przesuniemy wykres funkcji \( f(x)=2x-3 \) o \( 2 \) jednostki w prawo i \( 4 \) jednostki w górę, to otrzymamy wykres funkcji opisanej wzorem:

6 / 23

Dział: Funkcja wykładnicza

6. Zbiorem wartosci funkcji \( f\) określonej wzorem \( f(x)=3^{x+2}-3\) jest zbiór:

7 / 23

Dział: Planimetria

7. Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym o wysokości \( 9 \) jest równe:

8 / 23

Dział: Planimetria

8. Przyprostokątne trójkata prostokątnego mają długości \( 8\) i \( 6\). Sinus większego z kątów ostrych tego trójkąta jest równy:

9 / 23

Dział: Geometria analityczna

9. Proste \( y=-3x+4\) i \( y=\left ( \frac{1}{3}a^{2}-\frac{4}{3} \right )x\) są prostopadłe, jeżeli:

10 / 23

Dział: Planimetria

10. Odcinek o długości \( 2,4 \) m podzielono w stosunku \( 2:3:5\). Najdłuższy z wyznaczonych odcinków ma długość:

11 / 23

Dział: Funkcja kwadratowa

11. Zbiorem rozwiązań nierówności \( x^{2}<4\) jest:

12 / 23

Dział: Wyrażenia algebraiczne

12. Suma odwrotności pierwiastków wielomianu \( W(x)=4x^{3}-x^{2}-4x+1\) jest równa:

13 / 23

Dział: Logarytmy

13. Liczba \( 2log_{\frac{1}{5}}125\) jest równa:

14 / 23

Dział: Wyrażenia algebraiczne

14. Liczba \( x=3\sqrt{2}\) jest pierwiastkiem wielomianu \( W(x)=x^{2}-2a\), gdy \( a\) jest równe:

15 / 23

Dział: Statystyka

15. W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej. Mediana ocen w tej klasie jest równa:

Ocena 1 2 3 4 5 6
Liczba uczniów 2 3 7 6 4 2

16 / 23

Dział: Trygonometria

16. Wyrażenie \( \frac{1-sin^{2}\alpha }{\frac{1}{tg^{2}\,\alpha}} \), gdzie \( \alpha\) kątem ostrym, można zapisać w postaci:

17 / 23

Dział: Funkcja kwadratowa

17. Funkcja kwadratowa \( y=x^{2}+bx+c\) jest malejąca dla \( x\in \left ( -\infty;2 \right \rangle \), a zbiorem jej wartości jest przedział \( \left \langle -4;+ \infty \right )\). Postać kanoniczna tej funkcji opisana jest wzorem:

18 / 23

Dział: Ciągi arytmetyczne

18. Ciag \( (a_{n})\) jest określony wzorem \( a_{n}=(-2)^{3n}\cdot (n^{2}-4)\) dla \( n\geqslant 1\). Wówczas:

19 / 23

Dział: Wartość bezwzględna

19. Odległość z Elbląga do Legnicy jest równa \( 468\) km, natomiast po zaokrągleniu do setek kilometrów \( 500\) km. Błąd względny tego przybliżenia jest równy:

20 / 23

Dział: Ciągi geometryczne

20. Liczby \( 2;2x-1;0,5\) (w podanej kolejności) są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem monotonicznego ciągu geometrycznego dla:

21 / 23

Dział: Wartość bezwzględna

21. Zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x+3 \right |> 4\) jest przedstawiony na rysunku:

22 / 23

Dział: Rachunek prawdopodobieństwa

22. W pudełku są \( 4\) kule białe i \( x\) kul czerwonych. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej jest równe \( \frac{3}{5}\), gdy:

23 / 23

Dział: Stereometria

23. Objętość sześcianu, w którym przekątna ściany bocznej ma długość \( \frac{\sqrt{2}}{4}\), jest równa:

Jeszcze tylko chwila!!!

Jeszcze tylko chwila dzieli Cię, aby poznać wyniku Twojego próbnego arkusza maturalnego. Aby otrzymać wynik wypełnij poniższy formularz i kliknij: Pokaż wynik.

Chcę otrzymać informację o wyniku testu oraz o aktualnych promocjach i produktach Arkusze CKE - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arkusze CKE w celach marketingowych (więcej informacji).

Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności

Twój wynik to:

Średni wynik zdawalności to: 87%

Opublikuj swój wynik na facebooku!

Facebook
0%

Wyjście

Podobają Ci się arkusze on-line? Zostaw swój komentarz!

Najlepsze wyniki arkusza maturalnego.

Poz.UżytkownikWynikCzas trwaniaPunkty
1Dagmara Zygmunt87 %30 min. 13 sek.20