Egzamin próbny – Styczeń 2012

Egzamin maturalny

Arkusz 67

Egzamin maturalny z matematyki

Poziom podstawowy

11 Stycznia 2012

Liczba osób zdających arkusz: 0. Liczba osób z wynikiem powyżej 50%: 0. Średni wynik arkusza to:

Nie ma jeszcze wyników.

.

1 / 23

Dział: Wartość bezwzględna

1. Zbiór rozwiązań nierówności \( \left | x-3 \right |\leqslant 2\) przedstawiony jest na osi liczbowej:

2 / 23

Dział: Liczby i Potęgi

2. Jeżeli liczbę \( \frac{\sqrt{3}\sqrt[3]{3}}{\sqrt{27}}\) zapiszemy w postaci \( 3^{a}\), to \( a\) jest równe:

3 / 23

Dział: Wyrażenia algebraiczne

3. Jeżeli \( x=1-2\sqrt{2}\) i \( y=\sqrt{2}\), to \( xy\) równe jest:

4 / 23

Dział: Funkcje i wykresy

4. Liczba \( 3\) nie należy do dziedziny wyrażenia:

5 / 23

Dział: Funkcja kwadratowa

5. Rozwiązaniem nierówności \( (x-2)^{2}>0\) jest:

6 / 23

Dział: Równania i układy równań

6. Rozwiązaniem równania \( x^{3}+3x^{2}-4x-12=0\) nie jest liczba:

7 / 23

Dział: Równania i układy równań

7. Funkcja określona wzorem:
\( f(x)= \begin{cases}\frac{1}{2} x+1 & \text { dla } x \in(-\infty, 0\rangle \\ -\frac{1}{5} x+1 & \text { dla } x \in(0,5) \\ x-5 & \text { dla } x \geqslant 5 \end{cases} \)

8 / 23

Dział: Funkcja kwadratowa

8. Najmniejsza wartość funkcji \( f(x)=2x^{2}-12x+10\) w przedziale \( \left \langle 0,5 \right \rangle\) jest równa:

9 / 23

Dział: Ciągi arytmetyczne

9. Suma \( n\) początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego \( (a_{n})\) wyraża się wzorem \( S_{n}=n^{2}+5n(n\in \mathbb{N}_{+}) \). Drugi wyraz ciągu \( (a_{n}) \) jest równy:

10 / 23

Dział: Ciągi geometryczne

10. Dany jest ciąg geometryczny \( (a_{n})\), w którym \( a_{1}=64\) i \( q=-\frac{1}{2}\). Wówczas:

11 / 23

Dział: Trygonometria

11. W trójkącie prostokątnym o bokach \( 6, 8, 10\), tangens najmniejszego konta jest równy:

12 / 23

Dział: Trygonometria

12. Rozwiązanie równania \( \left ( cos\alpha -\frac{1}{2} \right )(2sin\alpha-1)=0\) w przedziale \( \left \langle 0^{\circ} ,90^{\circ} \right \rangle\), to:

13 / 23

Dział: Planimetria

13. Miara kąta \( \alpha\), zaznaczonego na rysunku, jest równa:

Kąt wpisany i środkowy

14 / 23

Dział: Planimetria

14. Suma miar kąta wpisanego i kąta środkowego, opartych na \( \frac{1}{6}\) okręgu, jest równa:

15 / 23

Dział: Planimetria

15. Punkty \( A=(1,4)\) i \( C=(4,-2)\) wyznaczają przekątną kwadratu \( ABCD\). Pole tego kwadratu jest równe:

16 / 23

Dział: Planimetria

16. Proste \( k\) i \( l\) są równoległe. Odcinek \( x\) ma długość:

Twierdzenie Talesa

17 / 23

Dział: Geometria analityczna

17. Promień okręgu o równaniu \( x^{2}+y^{2}-12x+33=0 \) ma długość:

18 / 23

Dział: Stereometria

18. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość \( 4\), wysokość ostrosłupa ma długość \( 5\). Ściana Boczna jest nachylona do podstawy pod kątem \( \alpha\) takim, że:

19 / 23

Dział: Stereometria

19. Objętość kuli wpisanej w sześcian o krawędzi długości \( 2\) jest równa:

20 / 23

Dział: Statystyka

20. Dany jest przedział liczbowy \( \left \langle 2;7 \right )\). Średnia arytmetyczna liczb pierwszych należących do tego przedziału jest równa:

21 / 23

Dział: Statystyka

21. Dla zestawu liczb: \( 1, 3, 2, 4, 3...\)

22 / 23

Dział: Kombinatoryka

22. W pudełku znajduje się \( 5\) kartek, na których zapisano wszystkie możliwe jednocyfrowe liczby naturalne nieparzyste. Wyjmujemy z pudełka kolejno trzy kartki i układając je jedna obok drugiej tworzymy liczby trzycyfrowe. Liczb takich możemy utworzyć maksymalnie

23 / 23

Dział: Kombinatoryka

23. Liczb trzycyfrowych o jednakowej cyfrze setek i jedności jest:

Jeszcze tylko chwila!!!

Jeszcze tylko chwila dzieli Cię, aby poznać wyniku Twojego próbnego arkusza maturalnego. Aby otrzymać wynik wypełnij poniższy formularz i kliknij: Pokaż wynik.

Chcę otrzymać informację o wyniku testu oraz o aktualnych promocjach i produktach Arkusze CKE - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arkusze CKE w celach marketingowych (więcej informacji).

Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności

Twój wynik to:

Średni wynik zdawalności to: 0%

Opublikuj swój wynik na facebooku!

Facebook
0%

Wyjście

Podobają Ci się arkusze on-line? Zostaw swój komentarz!

Najlepsze wyniki arkusza maturalnego.

Poz.UżytkownikWynikCzas trwaniaPunkty
Ten arkusz nie ma jeszcze wyników