Egzamin próbny – Styczeń 2011

Egzamin maturalny

Arkusz 71

Egzamin maturalny z matematyki

Poziom podstawowy

13 Stycznia 2011

Liczba osób zdających arkusz: 0. Liczba osób z wynikiem powyżej 50%: 0. Średni wynik arkusza to:

Nie ma jeszcze wyników.

.

1 / 22

Dział: Liczby i Potęgi

1. Liczba \( 2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2+1} }{\sqrt{2}-1 }\) jest liczbą:

2 / 22

Dział: Procenty

2. Liczba \( b\) to \( 125\% \) liczby \( a\). Wskaże zdanie fałszywe.

3 / 22

Dział: Wartość bezwzględna

3. Liczby należące do przedziału \( \left \langle -6,6 \right \rangle\) są rozwiązaniami nierówności:

4 / 22

Dział: Logarytmy

4. Jeżeli \( log_{x}\frac{1}{64}=-4 \) to liczba \( x\) jest równa:

5 / 22

Dział: Liczby i Potęgi

5. Połowa liczby \( 2^{2010}\) to:

6 / 22

Dział: Wyrażenia algebraiczne

6. Iloczyn wielomianów \( W(x)=-3x^{2}+6\) i \( P(x)=2x^{3}-6x^{2}+4\) jest wielomianem stopnia:

7 / 22

Dział: Logarytmy

7. Liczba \( log_{4}\left [ log_{3}(log_{2}8) \right ]\) jest równa:

8 / 22

Dział: Wyrażenia algebraiczne

8. Wartość wyrażenia \( \frac{2-x}{x-2}\) dla \( x=2-\sqrt{2}\) jest równa:

9 / 22

Dział: Funkcja kwadratowa

9. Mniejszą liczbą naturalną, która nie spełnia nierówności \( x^{2}-7x-5<0\) jest:

10 / 22

Dział: Funkcja liniowa

10. Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej \( f\). Funkcja \( f\) jest określona wzorem:

Wykres funkcji liniowej

11 / 22

Dział: Funkcja kwadratowa

11. Osią symetrii wykresu funkcji \( f(x)=-x^{2}-4x+7\) jest prosta o równaniu:

12 / 22

Dział: Trygonometria

12. Wartość wyrażenia \( sin30^{\circ}\cdot cos60^{\circ}-2tg\,45^{\circ}\) jest równa:

13 / 22

Dział: Trygonometria

13. Rozwiązaniem równania \( cos\,x=\frac{\sqrt{3} }{2}\) dla \( 0^{\circ}< x< 90^{\circ}\) jest:

14 / 22

Dział: Planimetria

14. Miara kąta wpisanego opartego na tym samym łuku co kąt środkowy o mierze \( 78^{\circ}\) jest równa:

15 / 22

Dział: Funkcje i wykresy

15. Maksymalny przedział w którym funkcja \( h\) (rysunek poniżej) jest rosnąca to:

Funkcje i wykresy

16 / 22

Dział: Planimetria

16. W trapezie prostokątnym kąt ostry ma miarę \( 60^{\circ}\), a podstawy mają długości \( 6\) i \( 9\). Wysokość tego trapezu jest równa:

17 / 22

Dział: Planimetria

17. Długość odcinka \( x\) jest równa:

Trójkąty podobne

18 / 22

Dział: Stereometria

18. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa \( 24\). Objętość tego sześcianu jest równa:

19 / 22

Dział: Stereometria

19. Objętość kuli o promieniu \( r=\pi\) dm jest równa:

20 / 22

Dział: Rachunek prawdopodobieństwa

20. Prawdopodobieństwo zdarzenia \( A\) jest \( 6\) razy mniejsze niż prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do \( A\). Wobec tego prawdopodobieństwo zdarzenia \( A\) jest równe:

21 / 22

Dział: Kombinatoryka

21. Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których pierwsza cyfra jest parzysta, a druga nieparzysta?

22 / 22

Dział: Ciągi arytmetyczne

22. Liczba dodatnich wyrazów ciągu \( (a_{n})\) określonego wzorem \( a_{n}=2-\frac{1}{4}n\), gdzie \( n\geqslant 1\) jest równa:

Jeszcze tylko chwila!!!

Jeszcze tylko chwila dzieli Cię, aby poznać wyniku Twojego próbnego arkusza maturalnego. Aby otrzymać wynik wypełnij poniższy formularz i kliknij: Pokaż wynik.

Chcę otrzymać informację o wyniku testu oraz o aktualnych promocjach i produktach Arkusze CKE - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arkusze CKE w celach marketingowych (więcej informacji).

Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności

Twój wynik to:

Średni wynik zdawalności to: 0%

Opublikuj swój wynik na facebooku!

Facebook
0%

Wyjście

Podobają Ci się arkusze on-line? Zostaw swój komentarz!

Najlepsze wyniki arkusza maturalnego.

Poz.UżytkownikWynikCzas trwaniaPunkty
Ten arkusz nie ma jeszcze wyników