Egzamin próbny – Marzec 2020

Egzamin maturalny

Arkusz 69

Egzamin maturalny z matematyki

Poziom podstawowy

5 Marca 2020

Liczba osób zdających arkusz: 1. Liczba osób z wynikiem powyżej 50%: 1. Średni wynik arkusza to: 80%.

1 / 25

Dział: Ciągi geometryczne

1. Zysk ze sprzedaży towaru w pewnej hurtowni w pierwszym miesiącu był równy \( 5000\) zł, a w każdym następnym miesiącu o \( 5\%\) wyższy w stosunku do miesiąca poprzedniego. Zysk hurtowni w szóstym miesiącu jej działalność opisuje wzór:

2 / 25

Dział: Liczby i Potęgi

2. Liczba \( 2\sqrt[5]{243}-\sqrt[3]{25}\cdot 3\sqrt[3]{-5}+\sqrt[4]{256}\) jest równa:

3 / 25

Dział: Logarytmy

3. Wartość wyrażenia \( log_{2}\,8\sqrt{2}\) jest równa:

4 / 25

Dział: Wyrażenia algebraiczne

4. Wyrażenie \( (x-3)^{2}-(x+1)(x-1)\) można przedstawić w postaci:

5 / 25

Dział: Nierówności

5. Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność \( x-\frac{7x-10}{4}<\frac{1}{2}\) jest liczba:

6 / 25

Dział: Równania i układy równań

6. Równanie \( \left ( \frac{1}{2}x-1,5 \right )(x^{2}-16)=0 \)

7 / 25

Dział: Funkcje i wykresy

7. Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji \( f\). Funkcja ta przyjmuje wartości nieujemne dla:

Wykres funkcji

8 / 25

Dział: Funkcja wykładnicza

8. Wykres funkcji \( f\) przedstawionej na rysunku powstał przez przesunięcie wykresu funkcji \( g(x)=\frac{4}{x}\) wzdłuż osi odciętych. Funkcja \( f\) jest określona wzorem:

9 / 25

Dział: Funkcja liniowa

9. Funkcja liniowa \( f(x)=-(m+1)x+m-1\) jest rosnąca dla:

10 / 25

Dział: Funkcja liniowa

10. Wykres funkcji liniowej \( f\) jest nachylony do osi \( Ox\) pod kątem \( 135^{\circ}\). Wiadomo, że \( f(-3)=8\). Funkcja liniowa \( f\) jest określona wzorem:

11 / 25

Dział: Funkcja liniowa

11. Proste \( k,l,m\) dane są równaniami \( k:y=\frac{3}{2}+\frac{2}{3}x \), \( l:y=-\frac{3}{2}x+\frac{1}{2} \), \( m:y=-\frac{2}{3}x+1\). Wynika stąd, że:

12 / 25

Dział: Geometria analityczna

12. Punkt \( {A}'\) jest obrazem punktu \( A(-1;-2)\) w symetrii względem prostej \( x+4=0\). Zatem:

13 / 25

Dział: Funkcja kwadratowa

13. Punkt \( W=(-1;3)\) jest wierzchołkiem wykresu funkcji kwadratowej \( f\). Wobec tego funkcję \( f\) może przedstawiać wzór:

14 / 25

Dział: Ciągi arytmetyczne

14. Dany jest ciąg \( a_{n}=\frac{n-15}{n}\). Liczba całkowitych wyrazów tego ciągu jest równa:

15 / 25

Dział: Ciągi arytmetyczne

15. Liczby \( 3,x^{3},-57\) tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny. Liczba \( x\) jest równa:

16 / 25

Dział: Ciągi geometryczne

16. W rosnącym ciągu geometrycznym \( a_{1}=3\) oraz \( S_{3}=21\). Iloraz tego ciągu jest równy:

17 / 25

Dział: Trygonometria

17. Liczba \( 3cos^{2}67^{\circ}+2cos^{2}23^{\circ}+sin^{2}67^{\circ}\) jest równa:

18 / 25

Dział: Planimetria

18. Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości \( a,b,c\). Jeżeli \( sin\alpha=0,28\) oraz \( a=7\), to:

Trójkąt prostokątny

19 / 25

Dział: Planimetria

19. Okręgi o promieniach \( 4\) cm oraz \( 6\) cm są styczne zewnętrznie. Prosta, która jest styczna do okręgu o promieniu \( 6\) cm w punkcie \( K\) przechodzi przez środek okręgu o promieniu \( 4\) cm (patrz rysunek). Długość odcinka \( KS_{1}\) jest równa:

Okręgi styczne

20 / 25

Dział: Planimetria

20. Pole rombu o boku \( 6\) i kącie rozwartym \( 150^{\circ}\) jest równe:

21 / 25

Dział: Planimetria

21. Punkt \( S\) jest środkiem okręgu. Miara kąta środkowego \( \alpha\) jest równa:

Kąty w okręgu

22 / 25

Dział: Stereometria

22. Powierzchnia boczna stożka o promieniu podstawy \( 6\) cm, po rozwinięciu jest wycinkiem koła o kącie \( 120^{\circ}\). Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe:

23 / 25

Dział: Stereometria

23. Pewien graniastosłup ma \( 57\) krawędzi. Liczba wszystkich ścian tego graniastosłupa jest równa:

24 / 25

Dział: Statystyka

24. Na diagramie przedstawiono wzrost pięciorga uczniów. Odchylenie standardowe zestawu danych jest równe:

Odchylenie standardowe

25 / 25

Dział: Kombinatoryka

25. Z cyfr \( 1,2,3,4,5,6\) tworzymy sześciocyfrowe liczby o niepowtarzających się cyfrach w taki sposób, że cyfry parzyste zapisane są obok siebie. Powstało w ten sposób:

Jeszcze tylko chwila!!!

Jeszcze tylko chwila dzieli Cię, aby poznać wyniku Twojego próbnego arkusza maturalnego. Aby otrzymać wynik wypełnij poniższy formularz i kliknij: Pokaż wynik.

Chcę otrzymać informację o wyniku testu oraz o aktualnych promocjach i produktach Arkusze CKE - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Arkusze CKE w celach marketingowych (więcej informacji).

Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności

Twój wynik to:

Średni wynik zdawalności to: 80%

Opublikuj swój wynik na facebooku!

Facebook
0%

Wyjście

Podobają Ci się arkusze on-line? Zostaw swój komentarz!

Najlepsze wyniki arkusza maturalnego.

Poz.UżytkownikWynikCzas trwaniaPunkty
1Dagmara Zygmunt87 %30 min. 13 sek.20