Egzamin Maturalny – Maj 2012

Rok: 2012

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Pobierz PDF

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Cenę nart obniżono o \( 20 \% \), a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze \( 30 \% \). W wyniku obniżek cena nart zmniejszyła się o:

A) \( 44 \% \)
B) \( 50 \% \)
C) \( 56 \% \)
D) \( 60 \% \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Liczba \( \sqrt[3]{\left ( -8 \right )^{-1}} \; \cdot 16^{\frac{3}{4}} \) jest równa:

A) \( -8 \)
B) \( -4 \)
C) \( 2 \)
D) \( 4 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

Liczba \( \left ( 3-\sqrt{2} \right )^{2}+4\left ( 2-\sqrt{2} \right ) \) jest równa:

A) \( 19-10\sqrt{2} \)
B) \( 17-4\sqrt{2} \)
C) \( 15+14\sqrt{2} \)
D) \( 19+6\sqrt{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Iloczyn \( 2 \cdot \log_{\frac{1}{3}}9 \) jest równy:

A) \( -6 \)
B) \( -4 \)
C) \( -1 \)
D) \( 1 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 5

zadanie zamknięte

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 1| = 4x.

A) x = -1
B) x = 1
C) x = 2
D) x = -2

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie zamknięte

Liczby x1, x2 są różnymi rozwiązaniami równania 2x2 + 3x – 7 = 0. Suma x1 + x2 jest równa:

A) Funkcja kwadratowa - zadania maturalne
B) Funkcja kwadratowa - zadania maturalne
C) Funkcja kwadratowa - zadania maturalne
D) Funkcja kwadratowa - zadania maturalne