Egzamin Maturalny – Maj 2010

Rok: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Pobierz PDF

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 1

zadanie zamknięte

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \( \left|x+7 \right|>5 \).

Wartość bezwzględna


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 2

zadanie zamknięte

Spodnie po obniżce ceny o \( 30 \% \) kosztują \( 126 \) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?

D) \( 420 \) zł
A) \( 163,80 \) zł
B) \( 180 \) zł
C) \( 294 \) zł

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 3

zadanie zamknięte

Liczba  \( \left( \frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}}\right)^{0} \) jest równa:

A) \( 1 \)
B) \( 4 \)
C) \( 9 \)
D) \( 36 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 4

zadanie zamknięte

Liczba \( log_{4}8+log_{4}2 \) jest równa.

A) \( 1 \)
B) \( 2 \)
C) \( log_{4}6 \)
D) \( log_{4}10 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 5

zadanie zamknięte

Dane są wielomiany \( W\left(x \right)=-2x^{3}+5x^{2}-3 \) oraz \( P\left(x \right)=2x^{3}+12x \). Wielomian \( W\left(x \right)+P\left(x \right) \) jest równy:

A) \( 5x^{2}+12x-3 \)
B) \( 4x^{3}+5x^{2}+12x-3 \)
C) \( 4x^{6}+5x^{2}+12x-3 \)
D) \( 4x^{3}+12x-3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 6

zadanie zamknięte

Rozwiązaniem równania \( \frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5} \) jest:
 

A) \( 1 \)
B)  \( \frac{7}{3} \)
C)  \( \frac{4}{7} \)
D)  \( 7 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 7

zadanie zamknięte

Do zbioru rozwiązań nierówności \( \left( x-2\right)\left(x+3 \right)<0 \) należy liczba:

A) \( 9 \)
B) \( 7 \)
C) \( 4 \)
D) \( 1 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 8

zadanie zamknięte

Wykresem funkcji kwadratowej \( f\left(x \right)=-3x^{2}+3 \) jest parabola o wierzchołku w punkcie:

A) \( \left(3,\; 0 \right) \)
B) \( \left(0,\; 3 \right) \)
C) \( \left(-3,\; 0 \right) \)
D) \( \left(0,\; -3 \right) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 9

zadanie zamknięte

Prosta o równaniu \( y=-2x+\left(3m+3 \right) \) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie \( \left(0, 2 \right) \). Wtedy:

A) \( m=-\frac{2}{3} \)
B) \( m=-\frac{1}{3} \)
C) \( m=\frac{1}{3} \)
D) \( m=\frac{5}{3} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 10

zadanie zamknięte

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji \( y=f\left(x \right) \).
 
Równania kwadratowe
Które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania?

A) \( f\left(x \right) = 0 \)
B) \( f\left(x \right) = 1 \)
C) \( f\left(x \right) = 2 \)
D) \( f\left(x \right) = 3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 11

zadanie zamknięte

W ciągu arytmetycznym \( \left(a_{n} \right) \) dane są: \( a_{3}=13 \) i \( a_{5}=39 \). Wtedy wyraz \( a_{1} \) jest równy

A) \(13 \)
B) \( 0 \)
C) \( -13 \)
D) \( -26 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 12

zadanie zamknięte

W ciągu geometrycznym \( \left(a_{n} \right) \) dane są: \( a_{1}=3 \) i \( a_{4}=24 \). Iloraz tego ciągu jest równy

A) \( 8 \)
B) \( 2 \)
C) \( \frac{1}{8} \)
D) \( -\frac{1}{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 13

zadanie zamknięte

Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa

A) \( 7 \)
B) \( 14 \)
C) \( 21 \)
D) \( 28 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 14

zadanie zamknięte

Kąt \( \alpha \) jest ostry i \( sin\alpha =\frac{3}{4} \). Wartość wyrażenia \( 2-cos^{2} \alpha \) jest równa

A) \( \frac{25}{16} \)
B) \( \frac{3}{2} \)
C) \( \frac{17}{16} \)
D) \( \frac{31}{16} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 15

zadanie zamknięte

Okrąg opisany na kwadracie ma promień \( 4 \). Długość boku tego kwadratu jest równa

A) \( 4\sqrt{2} \)
B) \( 2\sqrt{2} \)
C) \( 8 \)
D) \( 4 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 16

zadanie zamknięte

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość \( 6 \), a ramię ma długość \( 5 \).Wysokość opuszczona na podstawę ma długość

A) \( 3 \)
B) \( 4 \)
C) \( \sqrt{34} \)
D) \( \sqrt{61} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 17

zadanie zamknięte

Odcinki \( AB \) i \( DE \) są równoległe. Długości odcinków \( CD \), \( DE \) i \( AB \) są odpowiednio równe \( 1 \), \( 3 \) i \( 9 \).
Matura 2010 - Poziom podstawowy
Długość odcinka \( AD \) jest równa

A) \( 2 \)
B) \( 3 \)
C) \( 5 \)
D) \( 6 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 18

zadanie zamknięte

Punkty \( A, B, C \) leżące na okręgu o środku \( S \) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta środkowego \( ASB \) jest równa

Matura 2010 - Poziom podstawowy

A) \( 120^{\circ} \)
B) \( 90^{\circ} \)
C) \( 60^{\circ} \)
D) \( 30^{\circ} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 19

zadanie zamknięte

Latawiec ma wymiary podane na rysunku. Powierzchnia zacieniowanego trójkąta jest równa

Matura 2010 - Poziom podstawowy

A) \( 3200 cm^{2} \)
B) \( 6400 cm^{2} \)
C) \( 1600 cm^{2} \)
D) \( 800 cm^{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 20

zadanie zamknięte

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \( y=-3x+5 \) jest równy

A) \( -\frac{1}{3} \)
B) \( -3 \)
C) \( \frac{1}{3} \)
D) \( 3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 21

zadanie zamknięte

Wskaż równanie okręgu o promieniu \( 6 \).

A) \( x^{2}+y^{2}=3 \)
B) \( x^{2}+y^{2}=6 \)
C) \( x^{2}+y^{2}=12 \)
D) \( x^{2}+y^{2}=36 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 22

zadanie zamknięte

Punkty \( A=\left(-5,\: 2 \right) \) i \( B=\left(3,\: -2 \right) \) są wierzchołkami trójkąta równobocznego \( ABC \). Obwód tego trójkąta jest równy

A) \( 30 \)
B) \( 4\sqrt{5} \)
C) \( 12\sqrt{5} \)
D) \( 36 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 23

zadanie zamknięte

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach \( 5 \times 3 \times 4 \) jest równe

A) \( 94 \)
B) \( 60 \)
C) \( 47 \)
D) \( 20 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 24

zadanie zamknięte

Ostrosłup ma 18 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa

A) \( 11 \)
B) \( 18 \)
C) \( 27 \)
D) \( 34 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 25

zadanie zamknięte

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb \( x,\: 3,\: 1,\: 4,\: 1,\: 5,\: 1,\: 4,\: 1,\: 5 \) jest równa \( 3 \). Wtedy

A) \( x=2 \)
B) \( x=3 \)
C) \( x=4 \)
D) \( x=5 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie nr 26

zadanie otwarte

Rozwiąż nierówność \( x^{2}-x-2\leq 0 \).


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 27

zadanie otwarte

Rozwiąż równanie  \( x^{3}-7x^{2}-4x+28=0 \)


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 28

zadanie otwarte

Trójkąty prostokątne równoramienne \( ABC \) i \( CDE \) są położone tak, jak na poniższym rysunku (w obu trójkątach kąt przy wierzchołku \( C \) jest prosty). Wykaż, że \( \left|AD \right| \) = \( \left|BE \right| \).
Matura 2010 - Poziom podstawowy


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 29

zadanie otwarte

Kąt \( \alpha \) jest ostry i \( tg\alpha=\frac{5}{12} \). Oblicz \( cos\alpha \).


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 30

zadanie otwarte

Wykaż, że jeśli \( a>0 \), to \( \frac{a^{2}+1}{a+1}\geq \frac{a+1}{2} \).


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 31

zadanie otwarte

W trapezie prostokątnym krótsza przekątna dzieli go na trójkąt prostokątny i trójkąt równoboczny. Dłuższa podstawa trapezu jest równa \( 6 \). Oblicz obwód tego trapezu.


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 32

zadanie otwarte

Podstawą ostrosłupa \( ABCD \) jest trójkąt \( ABC \). Krawędź \( AD \) jest wysokością ostrosłupa (zobacz rysunek).

Zadanie maturalne

Oblicz objętość ostrosłupa \( ABCD \), jeśli wiadomo, że \( \left|AD \right|=12 \), \( \left|BC \right|=6 \), \( \left|BD \right|=\left|CD \right|=13 \).


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 33

zadanie otwarte

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia \( A \) polegającego na tym, że w pierwszym rzucie otrzymamy parzystą liczbę oczek i iloczyn liczb oczek w obu rzutach będzie odzielny przez \( 12 \). Wynik przedstaw w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.


Przygotowanie do matury: Zadanie nr 34

zadanie otwarte

W dwóch hotelach wybudowano prostokątne baseny. Basen w pierwszym hotelu ma powierzchnię \( 240 \; m^{2} \). Basen w drugim hotelu ma powierzchnię \( 350 \; m^{2} \) oraz jest o \( 5 \; m \) dłuższy i \( 2 \; m \) szerszy niż w pierwszym hotelu. Oblicz, jakie wymiary mogą mieć baseny w obu hotelach. Podaj wszystkie możliwe odpowiedzi.