Zadania zamknięte

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 299

zamknięte

W trójkącie równoramiennym \( ABC \) dane są \( |AC|=|BC|=5 \) oraz wysokość \( |CD|=2 \). Podstawa \( AB \) tego trójkąta ma długość:

A)
\( 6 \)
B)
\( 2\sqrt{21} \)
C)
\( 2\sqrt{29} \)
D)
\( 14 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 298

zamknięte

Liczba \( tg\,30^{\circ}-sin\,30^{\circ} \) jest równa:

A)
\( \sqrt{3}-1 \)
B)
\( -\frac{\sqrt{3}}{6} \)
C)
\( \frac{\sqrt{3}-1}{6} \)
D)
\( \frac{2\sqrt{3}-3}{6} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 297

zamknięte

W trójkącie prostokątnym \( ABC \) odcinek \( AB \) jest przeciwprostokątną i \( |AB|=13 \) oraz \( |BC|=12. \) Wówczas sinus kąta \( ABC \) jest równy:

A)
\( \frac{12}{13} \)
B)
\( \frac{5}{13} \)
C)
\( \frac{5}{12} \)
D)
\( \frac{13}{12} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 295

zamknięte

Funkcja liniowa \( f \) jest określona wzorem \( f(x)=ax+6 \), gdzie \( a>0 \). Wówczas spełniony jest warunek:

A)
\( f(1)> 1 \)
B)
\( f(2)=2 \)
C)
\( f(3)< 3 \)
D)
\( f(4)=4 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 294

zamknięte

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej \( y=-3(x-7)(x+2) \) są:

A)
\( x=7 \), \( x=-2 \)
B)
\( x=-7 \), \( x=-2 \)
C)
\( x=7 \), \( x=2 \)
D)
\( x=-7 \), \( x=2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 744

zamknięte

Wspólnym pierwiastkiem równań \( (x^{2}-1)(x-10)(x-5)=0 \) oraz \( \frac{2x-10}{x-1}=0 \) jest liczba:

A)
\( -1 \)
B)
\( 1 \)
C)
\( 5 \)
D)
\( 10 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 743

zamknięte

Suma \( log_{8}\,16+1 \) jest równa:

A)
\( 3 \)
B)
\( \frac{3}{2} \)
C)
\( log_{8}\,17 \)
D)
\( \frac{7}{3} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 742

zamknięte

Wartość wyrażenia \( \frac{2}{\sqrt{3}-1}-\frac{2}{\sqrt{3}+1} \) jest równa:

A)
\( -2 \)
B)
\( -2\sqrt{3} \)
C)
\( 2 \)
D)
\( 2\sqrt{3} \)