Zadania zamknięte

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 960

zamknięte

Proste o równaniach: \( y=2mx-m^{2}-1 \) oraz \( y=4m^{2}x+m^{2}+1 \) są prostopadłe dla:

A)
\( m=-\frac{1}{2} \)
B)
\( m=\frac{1}{2} \)
C)
\( m=1 \)
D)
\( m=2 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 959

zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Przedstawione na rysunku trójkąty są podobne. Wówczas:

A)
\( a=13,b=17 \)
B)
\( a=10,b=18 \)
C)
\( a=9,b=19 \)
D)
\( a=11,b=13 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 958

zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

W trójkącie równoramiennym \( ABC \) spełnione są warunki: \( |AC|=|BC| \), \( |\measuredangle CAB|=50^{\circ} \). Odcinek \( BD \) jest dwusieczną kąta \( ABC \), a odcinek \( BE \) jest wysokością opuszczoną z wierzchołka \( B \) na bok \( AC \). Miara kąta \( EBD \) jest równa:

A)
\( 10^{\circ} \)
B)
\( 12,5^{\circ} \)
C)
\( 13,5^{\circ} \)
D)
\( 15^{\circ} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 957

zamknięte

Kąt \( \alpha \) jest ostry i \( sin\,\alpha=\frac{2}{5}. \) Wówczas \( cos\,\alpha \) jest równy:

A)
\( \frac{5}{2} \)
B)
\( \frac{\sqrt{21}}{4} \)
C)
\( \frac{3}{5} \)
D)
\( \frac{\sqrt{21}}{5} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 956

zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Drabinę o długości \( 4 \) metrów oparto o pionowy mur, a jej podstawę umieszczono w odległości \( 1,30 \) m od tego muru (zobacz rysunek). Kąt \( \alpha \) pod jakim ustawiono drabinę, spełnia warunek:

A)
\( 0^{\circ}< \alpha < 30^{\circ} \)
B)
\( 30^{\circ}< \alpha < 45^{\circ} \)
C)
\( 45^{\circ}< \alpha < 60^{\circ} \)
D)
\( 60^{\circ}< \alpha < 90^{\circ} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 955

zamknięte

W rosnącym ciągu geometrycznym \( (a_{n}) \), określonym dla \( n\geqslant 1 \), spełniony jest warunek \( a_{4}=3a_{1} \). Iloraz \( q \) tego ciągu jest równy:

A)
\( q=\frac{1}{3} \)
B)
\( q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}} \)
C)
\( q=\sqrt[3]{3} \)
D)
\( q=3 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 954

zamknięte

W ciągu arytmetycznym \( (a_{n}) \) określonym dla \( n\geqslant 1 \) dane są \( a_{1}=-4 \) i \( r=2 \). Którym wyrazem tego ciągu jest liczba \( 156 \)?

A)
\( 81 \)
B)
\( 80 \)
C)
\( 76 \)
D)
\( 77 \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 953

zamknięte

Zadanie maturalne Matura Podstawowa

Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu \( y=ax+b \). Współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy:

A)
\( a=-\frac{3}{2} \)
B)
\( a=-\frac{2}{3} \)
C)
\( a=-\frac{2}{5} \)
D)
\( a=-\frac{3}{5} \)