Zadanie #61

Zadanie z: 2008

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Punkty: 4

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2008 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 4 punkty. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: wielomiany 3 stopnia, jednomiany, wyciąganie przed nawias, wzory skróconego mnożenia, różnica kwadratów, grupowanie wyrazów, miejsca zerowe wielomianu.

Treść zadania

Dany jest wielomian \( W\left(x \right) = x^{3} – 5x^{2} – 9x + 45 \).
a) Sprawdź, czy punkt \( A=\left(1, \, 30 \right) \) należy do wykresu tego wielomianu.
b) Zapisz wielomian \( W \) w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.

Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

W punkcie pierwszym sprawdzamy czy \( W\left(1 \right) = 30 \), w podpunkcie \( b \) możemy zastosować grupowanie wyrazów i stosując wzór skróconego mnożenia na kwadra różnicy.
Zobacz więcej tutaj: Tablice maturalne - Wzory skróconego mnożenia

Rozwiązanie zadania

A

a) sprawdzamy czy \( W\left(1 \right) = 30 \)

\[ W\left(1 \right) = 1^{3} -5\cdot 1^{2} -9\cdot 1 + 45 = \]\[ = 1 - 5 - 9 + 45 = 32 \]

B

b) Stosujemy grupowanie wyrazów.

\[ x^{3} - 5x^{2} - 9x +45 \]\[ x^{2}\left(x-5 \right) -9\left(x-5 \right) \]

Wyciągamy nawias przed nawias

\[ \left(x^{2}-9 \right)\left(x-5 \right) \]

Pierwszy nawias to nic innego jak wzór skróconego mnożenia, wystarczy jedynie zapisać go w nieco innej postaci

\[ \left(x^{2}-9 \right)=\left(x^{2}-3^{2} \right) \]

Stosujemy wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów

\[ a^{2}-b^{2}=\left(a-b \right)\left(a+b \right) \]

Zatem, zgodnie z powyższym wzorem nasz nawias możemy zapisać następująco

\[ \left(x^{2}-3^{2} \right) = \left(x-3 \right)\left(x+3 \right) \]

Całe wyrażenie możemy zapisać następująco

\[ \left(x-3 \right)\left(x+3 \right)\left(x-5 \right) \]