Zadanie #48

Zadanie z: 2014

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Wartość wyrażenia  jest równa:

A) -2
B) -2√3
C) 2
D) 2√3
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Sprowadzamy do wspólnego mianownika i odejmujemy oba ułamki od siebie. We wspólnym mianowniku można wykorzystać wzór skróconego mnożenia.
Zobacz więcej tutaj: Tablice maturalne - Wzory skróconego mnożenia oraz Tablice maturalne - Pierwiastki i potęgi

Rozwiązanie zadania

Aby te dwa ułamki udjąć od siebie sprowadzamy je do wspólnego mianownika.

Potęgi i pierwiastki - zadania maturalne

Redukujemy licznik, a w mianowniku wykorzystujemy wzór skróconego mnożenia

Potęgi i pierwiastki - zadania maturalne