Zadanie #37

Zadanie z: 2012

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2012 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: mnożenie liczby przez nawias, wzory skróconego mnożenia oraz kwadrat sumy.

Treść zadania

Liczba \( \left ( 3-\sqrt{2} \right )^{2}+4\left ( 2-\sqrt{2} \right ) \) jest równa:

A) \( 19-10\sqrt{2} \)
B) \( 17-4\sqrt{2} \)
C) \( 15+14\sqrt{2} \)
D) \( 19+6\sqrt{2} \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wykorzystujemy wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy aby obliczyć równanie: \[ \left ( a-b \right )^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} \]
Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Wzory skróconego mnożenia

Rozwiązanie zadania

Wykorzystujemy wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy aby obliczyć równanie:
\[ \left ( a-b \right )^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} \]

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy:

\[3^{2}-2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2}+\left ( \sqrt{2} \right )^{2}+4 \cdot 2 +4\sqrt{2}= \]

Wykonujemy poszczególne obliczenia:

\[ =9-6\sqrt{2}+4+8+4\sqrt{2}=19-10\sqrt{2} \]