Zadanie #31

Zadanie z: 2011

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie maturalne zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2011 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: wyciąganie przed nawias, wyrażenia algebraiczne.

Treść zadania

Wyrażenie \( 5a^{2}-10ab+15a \) jest równe iloczynowi:

A) \( 5a^{2}\left(1-10b+3 \right) \)
B) \( 5a(a-2b+3) \)
C) \( 5a(a-10b+15) \)
D) \( 5(a-2b+3) \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Wyciągamy z wyrażenia \( 5a^{2}-10ab+15a \) przed nawias \( 5a \) lub wymnażamy kolejne odpowiedzi.

Rozwiązanie zadania

W danym wyrażeniu \( 5a^{2}-10ab+15a \) wyciągamy \( 5a \) przed nawias. W ten sposób otrzymujemy:
\[ 5a(a-2b+3) \]