Zadanie #26

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Opis zadania

Jest to zadanie zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2010 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak: suma wielomianów, działania na wielomianach.

Treść zadania

Dane są wielomiany \( W\left(x \right)=-2x^{3}+5x^{2}-3 \) oraz \( P\left(x \right)=2x^{3}+12x \). Wielomian \( W\left(x \right)+P\left(x \right) \) jest równy:

A) \( 5x^{2}+12x-3 \)
B) \( 4x^{3}+5x^{2}+12x-3 \)
C) \( 4x^{6}+5x^{2}+12x-3 \)
D) \( 4x^{3}+12x-3 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Dodajemy oba wielomiany, zgodnie ze wzorem: \[ W\left(x \right)+P\left(x \right) \]

Rozwiązanie zadania

Dodajemy oba wielomiany:

\[ W\left(x \right)+P\left(x \right)= \]\[=-2x^{3}+5x^{2}-3+2x^{3}+12x= \]\[=5x^{2}+12x-3\]