Wielomiany

Zadania – Wielomiany

Zadania maturalne – Wielomiany zaliczamy do nich: jednomian, dwumian, trójmian itd. Jednomian to wrażenie algebraiczne składające się ze współczynnika liczbowego i zmiennej, która może wystąpić w potędze np. \( 5x^{2} \). Dwumian składa się z sumy lub różnicy dwóch jednomianów np. \( 3x^{2}+4x \). Trójmian zawiera sumę lub różnicę trzech jednomianów, aby w przypadku większej ilości jednomianów nie było problemów z ich nazewnictwem określa się je po prostu wielomianami. Wielomiany występują w funkcjach kwadratowych lub wzorach skróconego mnożenia. Działania na wielomianach są stosunkowo proste, dlatego warto posiadać tą wiedzę i wykorzystać na maturze.


Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 126

zadanie otwarte

Uzasadnij, że jeżeli \( a+b=1 \) i \( a^{2}+b^{2}=7 \), to \( a^{4}+b^{4}=31 \).

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 67

Wielomian \( W \) dany jest wzorem \( W\left(x \right)=x^{3}+ax^{2}-4x+b \).
a) Wyznacz \( a \), \( b \) oraz \( c \) tak, aby wielomian W był równy wielomianowi \( P \), gdy \( P\left(x \right)=x^{3}+\left(2a+3\right)x^{2}+\left(a+b+c\right)x+1 \).
b) Dla \( a=3 \) i \( b=0 \) zapisz wielomian \( W \) w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 61

Dany jest wielomian \( W\left(x \right) = x^{3} – 5x^{2} – 9x + 45 \).
a) Sprawdź, czy punkt \( A=\left(1, \, 30 \right) \) należy do wykresu tego wielomianu.
b) Zapisz wielomian \( W \) w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego.

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 54

zadanie zamknięte

Równość Równości - zadania maturalne zachodzi dla:

A) m = 5
B) m = 4
C) m = 1
D) m = -5

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 48

zadanie zamknięte

Wartość wyrażenia  jest równa:

A) -2
B) -2√3
C) 2
D) 2√3

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 37

zadanie zamknięte

Liczba \( \left ( 3-\sqrt{2} \right )^{2}+4\left ( 2-\sqrt{2} \right ) \) jest równa:

A) \( 19-10\sqrt{2} \)
B) \( 17-4\sqrt{2} \)
C) \( 15+14\sqrt{2} \)
D) \( 19+6\sqrt{2} \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 31

zadanie zamknięte

Wyrażenie \( 5a^{2}-10ab+15a \) jest równe iloczynowi:

A) \( 5a^{2}\left(1-10b+3 \right) \)
B) \( 5a(a-2b+3) \)
C) \( 5a(a-10b+15) \)
D) \( 5(a-2b+3) \)

Przygotowanie do matury: Zadanie maturalne nr 26

zadanie zamknięte

Dane są wielomiany \( W\left(x \right)=-2x^{3}+5x^{2}-3 \) oraz \( P\left(x \right)=2x^{3}+12x \). Wielomian \( W\left(x \right)+P\left(x \right) \) jest równy:

A) \( 5x^{2}+12x-3 \)
B) \( 4x^{3}+5x^{2}+12x-3 \)
C) \( 4x^{6}+5x^{2}+12x-3 \)
D) \( 4x^{3}+12x-3 \)