Zadanie #39

Zadanie z: 2012

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |3x + 1| = 4x.

A) x = -1
B) x = 1
C) x = 2
D) x = -2
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Jeżeli x < 0 to równanie jest sprzeczne. Lewa strona zawsze będzie dodatnia, a prawa ujemna. Pozostają dwie odpowiedzi, które podstawiamy i wyliczamy.
Zobacz więcej tutaj: Vademecum - Wartość bezwzględna liczby

Rozwiązanie zadania

Jeżeli x < 0 to równanie jest sprzeczne. Lewa stona zawsze będzie dodatnia, a prawa ujemna. Pozostają dwie odpowiedzi, które podstawiamy i wyliczamy.

W tym przypadku jedynie 1 spełnia równanie.