Zadanie #97

Rok: 2018

Matura: Egzamin główny

Poziom matury: Podstawowy

Numer w arkuszu: 22

Punkty: 1

Arkusz maturalny online Quiz ABCD

Arkusz maturalny matematyka Cały arkusz

Opis zadania

Jest to zadanie zamknięte, które pochodzi z egzaminu maturalnego z 2018 roku poziom podstawowy, za które można było uzyskać 1 punkt. W zadaniu poruszane są takie zagadnienia jak:

Treść zadania

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z walca i półkuli. Wysokość walca jest równa \( r \) i jest taka sama jak promień półkuli oraz taka sama jak promień podstawy walca. Objętość tej bryły jest równa:

Objętość bryły
A)
\( \frac{5}{3}\pi r^{3} \)
B)
\( \frac{4}{3}\pi r^{3} \)
C)
\( \frac{2}{3}\pi r^{3} \) Add
D)
\( \frac{1}{3}\pi r^{3} \)

Ostatnio dodane na stronie

Wierzymy, że najlepszym sposobem nauki jest praktyka. Dlatego stale aktualizujemy naszą bazę zadań, abyś miał dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych treści. Oto kilka z naszych najnowszych zadań maturalnych, które pomogą Ci być o krok przed innymi.

Zadanie #3
Zadanie #3
2009
Zadanie #2
Zadanie #2
2009
Zadanie #1
Zadanie #1
2009
Zadanie #809
Zadanie #809
Planimetria 2017
Zadanie #808
Zadanie #808
Geometria analityczna 2017
Zadanie #807
Zadanie #807
Funkcja liniowa 2017