Zadanie #97

Zadanie z: 2010

Matura: Główna

Poziom matury: Podstawowa

Rodzaj zadania: Zamknięte

Punkty: 1

Treść zadania

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach \( 5 \times 3 \times 4 \) jest równe

A) \( 94 \)
B) \( 60 \)
C) \( 47 \)
D) \( 20 \)
Wskazówka do zadania

Podpowiedź do zadania

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu składa się z 3 prostokątów i każdy z nich występuje dwukrotnie.

Zobacz więcej tutaj: Wzory maturalne - Stereometria

Rozwiązanie zadania

Robimy rysunek pomocniczy

Matura 2010 - Poziom podstawowy

Wzór na pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu to:

\[ P=2\left(ab+bc+ac \right) \]

Przyjmijmy oznaczenia \( a=3 \), \( b=5 \) i \( c=4 \) teraz wystarczy podstawiać do wzoru.

\[ P=2\cdot (3\cdot 5+5\cdot 4+3\cdot 4)= \]\[ =2\cdot (15+20+12)= \]\[ =2\cdot 47=94 \]